Ghế xoay da CN 190

Ghế xoay 190 GX08B
W670xD670xH(1030-1130)mm
Chưa VAT: 1,173,000 đ
Có VAT 10%: 1,290,300 đ
Ghế xoay 190 GX11D-N
W710xD700xH(1080-1150)mm
Chưa VAT: 1,364,000 đ
Có VAT 10%: 1,500,400 đ
Ghế xoay 190 GX13-A
W710xD700xH(970-1070)mm
Chưa VAT: 945,000 đ
Có VAT 10%: 1,039,500 đ
Ghế xoay 190 GX15-A
W710xD700xH(1120-1220)mm
Chưa VAT: 1,055,000 đ
Có VAT 10%: 1,160,500 đ
Ghế xoay 190 GX16M
620 x 580 x 980/1080mm
Chưa VAT: 1,318,000 đ
Có VAT 10%: 1,449,800 đ
Ghế xoay 190 GX201AM
700 x 730 x 1220-1280mm
Chưa VAT: 2,236,000 đ
Có VAT 10%: 2,459,600 đ
Ghế xoay 190 GX201A-HK
700 x 730 x 1220-1280mm
Chưa VAT: 2,327,000 đ
Có VAT 10%: 2,559,700 đ
Ghế xoay 190 GX201B-M
W710xD845xH(1230-1290)mm
Chưa VAT: 2,236,000 đ
Có VAT 10%: 2,459,600 đ
Ghế Xoay 190 GX202A-M
700 x 680 x 1100--1160
Chưa VAT: 2,136,000 đ
Có VAT 10%: 2,349,600 đ
Ghế xoay 190 GX202A-HK
700 x 680 x 1100--1160
Chưa VAT: 2,227,000 đ
Có VAT 10%: 2,449,700 đ
Ghế xoay 190 GX203-M
W720xD700xH(1160-1220)mm
Chưa VAT: 2,281,000 đ
Có VAT 10%: 2,509,100 đ
Ghế xoay 190 GX203A-HK
W720xD700xH(1160-1220)mm
Chưa VAT: 2,372,000 đ
Có VAT 10%: 2,609,200 đ
Ghế xoay 190 GX16N
620 x 580 x 980/1080mm
Chưa VAT: 1,182,000 đ
Có VAT 10%: 1,300,200 đ
GX10.2
450 x 470 x 690-1220mm
Chưa VAT: 755,000 đ
Có VAT 10%: 830,500 đ
GX208.1-M Ghế xoay lưng cao bọc da pu nội thất 190
580 x 620 x 1060-1145mm
Chưa VAT: 2,091,000 đ
Có VAT 10%: 2,300,100 đ
GX208.1-HK Ghế xoay lưng cao bọc da pu chân sao hợp kim
580 x 620 x 1060-1145mm
Chưa VAT: 2,182,000 đ
Có VAT 10%: 2,400,200 đ
GX202.1-HK Ghế xoay chân hợp kim nội thất 190
630 x 680 x 1060-1145mm
Chưa VAT: 2,080,000 đ
Có VAT 10%: 2,288,000 đ
GX202.1-M Ghế xoay nội thất 190
630 x 680 x 1060-1145mm
Chưa VAT: 2,000,000 đ
Có VAT 10%: 2,200,000 đ
GX201.2-M Ghế xoay da 190
670 x 700 x 1200-1265mm
Chưa VAT: 2,525,000 đ
Có VAT 10%: 2,777,500 đ
GX201.2-HK Ghế xoay lãnh đạo 190
670 x 700 x 1200-1265
Chưa VAT: 2,620,000 đ
Có VAT 10%: 2,882,000 đ
GX201.3-HK Ghế xoay lãnh đạo 190
670 x 700 x 1200-1265mm
Chưa VAT: 2,750,000 đ
Có VAT 10%: 3,025,000 đ
GX201.3-M Ghế xoay lãnh đạo bọc da 190
670 x 700 x 1200-1265mm
Chưa VAT: 2,670,000 đ
Có VAT 10%: 2,937,000 đ
GX08B-M ghế xoay da cao cấp nội thất 190
600 x 600 x 1000--1050
Chưa VAT: 1,310,000 đ
Có VAT 10%: 1,441,000 đ
GX13AH04 màu nâu đen,da bò,ghế xoay nội thất 190
670 x 600 x 970/1070mm
Chưa VAT: 970,000 đ
Có VAT 10%: 1,067,000 đ
GX14C-N Ghế xoay lưng cao tựa liền,
670 x 600 x 1140-1240mm
Chưa VAT: 1,045,000 đ
Có VAT 10%: 1,149,500 đ
GX18-M ghế xoay chân mạ nội thất 190
610x550x960/1060mm
Chưa VAT: 1,300,000 đ
Có VAT 10%: 1,430,000 đ
GX201B-HK ghế xoay da cao cấp nội thất 190
700 x 730 x 1220/1280mm
Chưa VAT: 2,327,000 đ
Có VAT 10%: 2,559,700 đ
GX201.1HK Nội thất 190
700x730x1220-1280
Chưa VAT: 2,463,000 đ
Có VAT 10%: 2,709,300 đ
GX203.1-M Ghế xoay lãnh đạo nội thất 190
670x620x(1110-1190)
Chưa VAT: 2,454,000 đ
Có VAT 10%: 2,699,400 đ
GX203.1-HK Ghế xoay lãnh đạo bọc da pu
W700xD600xH(1150-1230)mm.
Chưa VAT: 2,545,000 đ
Có VAT 10%: 2,799,500 đ