Vách Ngăn Nỉ FAMI

Vách ngăn T3 Nỉ - Nỉ Fami NN32
vách dày 32mm, tính theo m2
Chưa VAT: 720,000 đ
Có VAT 10%: 792,000 đ
Vách ngăn T3 Nỉ - Nỉ Fami NN32KT
vách dày 32mm, tính theo m2
Chưa VAT: 880,000 đ
Có VAT 10%: 968,000 đ
Vách ngăn T3 Nỉ Fami N32
vách dày 32mm, tính theo m2
Chưa VAT: 670,000 đ
Có VAT 10%: 737,000 đ
Vách ngăn T3 Nỉ Fami N32KT
vách dày 32mm, tính theo m2
Chưa VAT: 853,000 đ
Có VAT 10%: 938,300 đ
Vách ngăn T3 Fami Nỉ - Nỉ - Kính NNK32KT

Chưa VAT: 1,060,000 đ
Có VAT 10%: 1,166,000 đ
Vách ngăn T3 Fami Nỉ - Kính NK32

Chưa VAT: 870,000 đ
Có VAT 10%: 957,000 đ
Vách ngăn T3 Fami Nỉ - Kính NK32KT

Chưa VAT: 1,020,000 đ
Có VAT 10%: 1,122,000 đ
Mẫu nỉ Fami N01

Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Mẫu nỉ Fami N03

Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Mẫu nỉ Fami N04

Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
NNK60 vách ngăn khung nhôm bọc nỉ kính nội thất fami
Vách dày 60mm tính theo m2
Chưa VAT: 990,000 đ
Có VAT 10%: 1,089,000 đ
NNK60KT vách ngăn khung nhôm bọc nỉ kính nội thất fami
Vách dày 60mm tính theo m2
Chưa VAT: 1,105,000 đ
Có VAT 10%: 1,215,500 đ
NK60 vách ngăn khung nhôm bọc nỉ kính nội thất fami
Vách dày 60mm tính theo m2
Chưa VAT: 885,000 đ
Có VAT 10%: 973,500 đ
NK60KT vách ngăn khung nhôm bọc nỉ nội thất fami
Vách dày 60mm tính theo m2
Chưa VAT: 1,070,000 đ
Có VAT 10%: 1,177,000 đ
NN60 vách ngăn khung nhôm bọc nỉ nội thất fami
Vách dày 60mm tính theo m2
Chưa VAT: 836,000 đ
Có VAT 10%: 919,600 đ
N60 vách ngăn khung nhôm bọc nỉ nội thất fami
Vách dày 60mm tính theo m2
Chưa VAT: 765,000 đ
Có VAT 10%: 841,500 đ
N60KT vách ngăn nội thất fami khung nhôm bọc nỉ
Vách dày 60mm tính theo m2
Chưa VAT: 945,000 đ
Có VAT 10%: 1,039,500 đ
Vách ngăn nỉ T8 NN60KT
vách dày 60mm, tính theo m2
Chưa VAT: 1,020,000 đ
Có VAT 10%: 1,122,000 đ
NNK32 vách ngăn khung nhôm bọc nỉ kính

Chưa VAT: 900,000 đ
Có VAT 10%: 990,000 đ