Hotline: 0904040588

TỦ SẮT-GIÁ SẮT

Tủ sắt hồ sơ Hòa Phát TU09K2D
W1000 x D450 x 1830 mm
Chưa VAT: 2,450,000 đ
Có VAT 10%: 2,695,000 đ
Tủ sắt hồ sơ Hòa Phát TU09K4D
W1000 x D450 x 1830 mm
Chưa VAT: 2,280,000 đ
Có VAT 10%: 2,508,000 đ
Tủ sắt hồ sơ Hòa Phát TU09K5D
W1350 x D450 x 1830 mm
Chưa VAT: 3,210,000 đ
Có VAT 10%: 3,531,000 đ
TU16 (CAT16B) Tủ sắt Hòa phát đựng quần áo
W750 x D600 x H1830 mm
Chưa VAT: 2,400,000 đ
Có VAT 10%: 2,640,000 đ
TU09K6 (CAT09K6)Tủ sắt Hòa phát đựng tài liệu
W1000 x D450 x H1830 mm
Chưa VAT: 2,250,000 đ
Có VAT 10%: 2,475,000 đ
Tủ hồ sơ Hòa Phát TU09K4 (CAT09K4)
W1000 x D450 x H1830 mm
Chưa VAT: 2,170,000 đ
Có VAT 10%: 2,387,000 đ
TU986-3K (CAT986-3K) Tủ sắt locker Hòa phát
W915 x D450 x 1830 mm
Chưa VAT: 3,400,000 đ
Có VAT 10%: 3,740,000 đ
TU986 (CAT986L) Tủ sắt Locker Hòa phát
W378 x D450 x 1830 mm
Chưa VAT: 1,480,000 đ
Có VAT 10%: 1,628,000 đ
TU984-3K (CAT984-3K) Tủ locker Hòa phát
W915 x D457 x H1830 mm
Chưa VAT: 2,800,000 đ
Có VAT 10%: 3,080,000 đ
TU118-21D (CAT118-21D) tủ sắt hòa phát
W1185 x D407 x H880 mm
Chưa VAT: 3,250,000 đ
Có VAT 10%: 3,575,000 đ
TU118-12D (CAT118-12D) tủ fie sắt hòa phát
W1185 x D407 x H880 mm
Chưa VAT: 3,000,000 đ
Có VAT 10%: 3,300,000 đ
Tủ ghép Hòa Phát  TU118-7D (CAT118-7D)
W1185 x D407 x H880 mm
Chưa VAT: 2,450,000 đ
Có VAT 10%: 2,695,000 đ
TU09K2SA(CAT09K2SA) Tủ sắt Hòa phát để hồ sơ,tài liệu văn phòng
W1000 x D500 x H1830
Chưa VAT: 2,300,000 đ
Có VAT 10%: 2,530,000 đ
CA-8A-1K Tủ sắt 1 khoang nội thất xuân hòa
D1855xR550xC1830mm
Chưa VAT: 5,050,000 đ
Có VAT 10%: 5,555,000 đ
Tủ sắt hòa phát TU15B3C4
W1800 x D500 x H1950mm
Chưa VAT: 4,780,000 đ
Có VAT 10%: 5,258,000 đ
TU15F (CAT15F) tủ sắt hòa phát 15 ngăn kéo có khoá
W370 x D457 x H1320 mm
Chưa VAT: 2,400,000 đ
Có VAT 10%: 2,640,000 đ
TU10F (CAT10F) tủ sắt hòa phát 10 ngăn kéo
W380 x D457 x 920 mm
Chưa VAT: 1,770,000 đ
Có VAT 10%: 1,947,000 đ
Tủ file Hòa PhátTU7F( CAT7F)
W380 x D457 x 680 mm
Chưa VAT: 1,425,000 đ
Có VAT 10%: 1,567,500 đ
Tủ thư viện di động Hòa Phát MCF 1
W3100 x D2060 x H2045 mm
Chưa VAT: 52,460,000 đ
Có VAT 10%: 57,706,000 đ
Tủ hồ sơ di động MCF3
W4460 x D2140 x H2115 mm
Chưa VAT: 88,000,000 đ
Có VAT 10%: 96,800,000 đ
Tủ hồ sơ di động MCF2
W2500 x D1160 x H2045 mm
Chưa VAT: 16,360,000 đ
Có VAT 10%: 17,996,000 đ
Hộp đựng chìa khoá 60 chìa KB60
C400xR350XS70
Chưa VAT: 1,300,000 đ
Có VAT 10%: 1,430,000 đ
Hộp để chìa khoá KBX100
C650XR350XS70
Chưa VAT: 1,500,000 đ
Có VAT 10%: 1,650,000 đ
Hộp treo chìa khóa loại 200 chìa KBX200
C750XR350XS70
Chưa VAT: 2,150,000 đ
Có VAT 10%: 2,365,000 đ