Góc nối đôi 30 độ Fami CC2230H
700x412x750
Chưa VAT: 780,000 đ
Có VAT 10%: 858,000 đ
Góc nối đơn 270 độ Fami CC2127
800x800x750
Chưa VAT: 950,000 đ
Có VAT 10%: 1,045,000 đ
Góc nối đôi 90 độ Fami CC2290
700x700x750
Chưa VAT: 900,000 đ
Có VAT 10%: 990,000 đ
Góc nối đơn củ lạc Fami CC2130H
850x800x750
Chưa VAT: 950,000 đ
Có VAT 10%: 1,045,000 đ
Góc nối bán nguyệt 180 độ Fami CC2218H
1400x700x750
Chưa VAT: 1,073,000 đ
Có VAT 10%: 1,180,300 đ
Góc nối Fami CC2127H
W800 x D800 x H750
Chưa VAT: 950,000 đ
Có VAT 10%: 1,045,000 đ
Góc nối Fami CC2130H
W850 x D800 x H750
Chưa VAT: 950,000 đ
Có VAT 10%: 1,045,000 đ
Góc nối Fami CC2290H
W700 x D412 x H750.
Chưa VAT: 900,000 đ
Có VAT 10%: 990,000 đ
Góc nối Fami CC2230H
W700 x D412 x H750.
Chưa VAT: 780,000 đ
Có VAT 10%: 858,000 đ