Tủ thấp không cánh Fami SM6020FH
800 x420x854mm
Chưa VAT: 934,000 đ
Có VAT 10%: 1,027,400 đ
Tủ thấp cánh lửng Fami SM6120FH
800x420x854
Chưa VAT: 1,070,000 đ
Có VAT 10%: 1,177,000 đ
Tủ thấp cánh kín Fami SM6220FH
800x420x854
Chưa VAT: 1,450,000 đ
Có VAT 10%: 1,595,000 đ
Tủ trung không cánh Fami SM7030FH
800x420x1224
Chưa VAT: 1,110,000 đ
Có VAT 10%: 1,221,000 đ
Tủ trung cánh lửng Fami SM7130FH
800x420x1224
Chưa VAT: 1,650,000 đ
Có VAT 10%: 1,815,000 đ
Tủ tài liệu trung cánh kín Fami SM7230FH
800x420x1224
Chưa VAT: 1,750,000 đ
Có VAT 10%: 1,925,000 đ
Tủ tài liệu Fami SM7430H
W800 x D420 x H1224
Chưa VAT: 1,850,000 đ
Có VAT 10%: 2,035,000 đ
Tủ tài liệu Fami SM7530H
W800 x D420 x H1224
Chưa VAT: 1,770,000 đ
Có VAT 10%: 1,947,000 đ
Tủ tài liệu Fami SM1200HL
W1200 x D420 x H854
Chưa VAT: 1,420,000 đ
Có VAT 10%: 1,562,000 đ
Tủ tài liệu Fami SM1200HR
W1200 x D420 x H854
Chưa VAT: 1,430,000 đ
Có VAT 10%: 1,573,000 đ
Tủ tài liệu Fami SM1210HL
W1200 x D420 x H854
Chưa VAT: 1,920,000 đ
Có VAT 10%: 2,112,000 đ
Tủ tài liệu Fami SM1210HR
W1200 x D420 x H854
Chưa VAT: 1,920,000 đ
Có VAT 10%: 2,112,000 đ
Tủ tài liệu Fami SM1220HL
W1200 x D420 x H854
Chưa VAT: 2,220,000 đ
Có VAT 10%: 2,442,000 đ
Tủ tài liệu Fami SM1220HR
W1200 x D420 x H854
Chưa VAT: 2,220,000 đ
Có VAT 10%: 2,442,000 đ
Tủ tài liệu Fami TP1200
W1200 x D450 x H676
Chưa VAT: 2,596,000 đ
Có VAT 10%: 2,855,600 đ
Tủ tài liệu Fami SM6240H
W950 x D420 x H1242
Chưa VAT: 2,380,000 đ
Có VAT 10%: 2,618,000 đ
Tủ tài liệu Fami SM6420H
W800 x D420 x H854
Chưa VAT: 1,560,000 đ
Có VAT 10%: 1,716,000 đ
Tủ tài liệu Fami SM6520H
W800 x D420 x H854
Chưa VAT: 1,502,000 đ
Có VAT 10%: 1,652,200 đ
Tủ treo Fami SM3110H
W800 x D420 x H412
Chưa VAT: 880,000 đ
Có VAT 10%: 968,000 đ
Tủ treo Fami SM3210H
W800 x D420 x H412
Chưa VAT: 880,000 đ
Có VAT 10%: 968,000 đ
Tủ treo Fami SM3310H
W800 x D420 x H412
Chưa VAT: 987,000 đ
Có VAT 10%: 1,085,700 đ
Tủ treo Fami SM3410H
W800 x D420 x H412
Chưa VAT: 987,000 đ
Có VAT 10%: 1,085,700 đ
P600-H PO KỆ ĐỂ MÁY IN, FAX
600x400x750
Chưa VAT: 1,520,000 đ
Có VAT 10%: 1,672,000 đ
SM8120H-DC tủ tài liệu, tủ để hồ sơ nội thất fami
1800x450x854mm
Chưa VAT: 3,545,000 đ
Có VAT 10%: 3,899,500 đ
SM8130H-PO tủ tài liệu, tủ để hồ sơ nội thất fami
1800x420x1168mm
Chưa VAT: 2,940,000 đ
Có VAT 10%: 3,234,000 đ
SM6620-OC tủ gỗ treo tường nội thất fami
W800 x D420 x H854mm
Chưa VAT: 1,820,000 đ
Có VAT 10%: 2,002,000 đ
SM6020H-SM6120H-SM6220H
W800 x D420 x H854mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
P600H-DC kệ để máy in laminate nội thất fami
W600 x D400 x H750mm
Chưa VAT: 1,520,000 đ
Có VAT 10%: 1,672,000 đ
Tủ tài liệu SME3320K-L
W800 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,730,000 đ
Có VAT 10%: 1,903,000 đ
Tủ văn phòng SME3320K-R
W800 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,730,000 đ
Có VAT 10%: 1,903,000 đ