Tủ giám đốc- VIP

Tủ giám đốc sang trọng Fami TGD2445T
W2400 x D450 x H 2036
Chưa VAT: 10,500,000 đ
Có VAT 10%: 11,550,000 đ
Tủ giám đốc Fami TGD2645T
W2600 x D450 x H 2036
Chưa VAT: 9,640,000 đ
Có VAT 10%: 10,604,000 đ
Tủ giám đốc Fami TGD8350L
W800 x D450 x H 2036
Chưa VAT: 3,715,000 đ
Có VAT 10%: 4,086,500 đ
Tủ giám đốc Fami TGD8350R
W800 x D450 x H 2036
Chưa VAT: 3,715,000 đ
Có VAT 10%: 4,086,500 đ
Tủ giám đốc Fami TGD8050M
W1000 x D410 x H 1793
Chưa VAT: 2,463,000 đ
Có VAT 10%: 2,709,300 đ
Tủ giám đốc Fami TGD8350
W800 x D450 x H 2036
Chưa VAT: 3,665,000 đ
Có VAT 10%: 4,031,500 đ
Tủ giám đốc Fami TGD8150M
W1200 x D410 x H 2036
Chưa VAT: 4,980,000 đ
Có VAT 10%: 5,478,000 đ
Tủ giám đốc Fami TGD3645T
W3600 x D450 x H 2036
Chưa VAT: 15,080,000 đ
Có VAT 10%: 16,588,000 đ
Tủ giám đốc Fami TGD1840F
W1800 x D435 x H 2002
Chưa VAT: 7,090,000 đ
Có VAT 10%: 7,799,000 đ
Tủ giám đốc Fami TGD1840T
W1800 x D402 x H 2002
Chưa VAT: 7,210,000 đ
Có VAT 10%: 7,931,000 đ
Tủ giám đốc Fami TGD8550L
W1200 x D450 x H 2036
Chưa VAT: 5,280,000 đ
Có VAT 10%: 5,808,000 đ
Tủ giám đốc Fami TGD8550R
W1200 x D450 x H 2036
Chưa VAT: 5,280,000 đ
Có VAT 10%: 5,808,000 đ
Hệ thống bàn lượn Fami

Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Hệ thống bàn lượn màu MB Fami

Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Tủ giám đốc SM5020V-L
W600 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 6,280,000 đ
Có VAT 10%: 6,908,000 đ
Tủ giám đốc SM5020V-R
W600 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 6,280,000 đ
Có VAT 10%: 6,908,000 đ
Tủ giám đốc SM8250V
W800 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 9,390,000 đ
Có VAT 10%: 10,329,000 đ
Tủ tài liệu giám đốc SM8350V
W800 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 8,690,000 đ
Có VAT 10%: 9,559,000 đ