Bàn họp Fami CM6000H
W6000 x D2000 x H760.
Chưa VAT: 29,930,000 đ
Có VAT 10%: 32,923,000 đ
Bàn họp Fami CM3600C
W3600 x D1500 x H750.
Chưa VAT: 7,770,000 đ
Có VAT 10%: 8,547,000 đ
Bàn họp Fami CM2400H2
W2400 x D1200 x H760
Chưa VAT: 6,130,000 đ
Có VAT 10%: 6,743,000 đ
TV2412M-V Bàn họp chân sắt
2400x1200x750
Chưa VAT: 5,775,000 đ
Có VAT 10%: 6,352,500 đ
TV2412M-L Bàn họp chân sắt Fami
2400x1200x750
Chưa VAT: 4,095,000 đ
Có VAT 10%: 4,504,500 đ
TH2412M-L Bàn họp chân sắt Fami
2400x1200x750
Chưa VAT: 4,410,000 đ
Có VAT 10%: 4,851,000 đ
TH2412M-V Bàn họp chân sắt Fami
2400x1200x750
Chưa VAT: 6,090,000 đ
Có VAT 10%: 6,699,000 đ
OV2412M-V Bàn họp chân sắt ôvan Fami
2400x1200x750
Chưa VAT: 5,360,000 đ
Có VAT 10%: 5,896,000 đ
RV2412M-V Bàn họp fami
2400x1200x750
Chưa VAT: 5,565,000 đ
Có VAT 10%: 6,121,500 đ
RV2412M-L Bàn họp fami
2400x1200x750
Chưa VAT: 3,850,000 đ
Có VAT 10%: 4,235,000 đ
RH2412M-V Bàn họp fami chân sắt
2400x1200x750
Chưa VAT: 5,565,000 đ
Có VAT 10%: 6,121,500 đ
RH2412M-L Bàn họp fami chân sắt
2400x1200x750
Chưa VAT: 4,100,000 đ
Có VAT 10%: 4,510,000 đ
RH2412M-M Bàn họp fami chân sắt
2400x1200x750
Chưa VAT: 3,760,000 đ
Có VAT 10%: 4,136,000 đ
K2412M-V Bàn họp chân sắt Fami
2400x1200x750
Chưa VAT: 14,700,000 đ
Có VAT 10%: 16,170,000 đ
K2412M-L Bàn họp chân sắt Fami
2400x1200x750mm
Chưa VAT: 13,070,000 đ
Có VAT 10%: 14,377,000 đ
K2412M-M Bàn họp chân sắt Fami
2400x1200x750mm
Chưa VAT: 12,460,000 đ
Có VAT 10%: 13,706,000 đ
Bàn họp RV2412M-M
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3,465,000 đ
Có VAT 10%: 3,811,500 đ