Hộc ngăn kéo Fami SM1830GD
W430 x D540 x H555mm
Chưa VAT: 1,315,000 đ
Có VAT 10%: 1,446,500 đ
Hộc ngăn kéo Fami SM1830GD
Hộc ngăn kéo Fami SM1830GD
W430 x D540 x H555mm
Chưa VAT: 1,315,000 đ
Có VAT 10%: 1,446,500 đ
Hộc ngăn kéo Fami SM1830GD
Ngăn kéo di động 3 ngăn đình uốn Fami SM1830FH
407x521x550
Chưa VAT: 770,000 đ
Có VAT 10%: 847,000 đ
Hộc di động Fami SM1830FH
W407 X D520 x H555
Chưa VAT: 770,000 đ
Có VAT 10%: 847,000 đ
Hộc treo ECO Fami SME1830H
W400 x D450 x H420 mm
Chưa VAT: 550,000 đ
Có VAT 10%: 605,000 đ
Hộc di động ECO Fami SME1830M
W400 x D480 x H550 mm
Chưa VAT: 730,000 đ
Có VAT 10%: 803,000 đ
ASM1200H-DC Tủ phụ bàn giám đốc fami
1200 x D450 x H660
Chưa VAT: 1,260,000 đ
Có VAT 10%: 1,386,000 đ
Hộc di đồng SM1830FH màu PO
W407 X D520 x H555
Chưa VAT: 770,000 đ
Có VAT 10%: 847,000 đ
Hộc di động SME1830K
W402 x D480 x H638mm
Chưa VAT: 945,000 đ
Có VAT 10%: 1,039,500 đ
SME1830K Hộc di động ba ngăn

Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Khay bàn phím CK600R

Chưa VAT: 250,000 đ
Có VAT 10%: 275,000 đ