Bàn làm việc CDE,CFE,CHE

Nẹp thẳng Fami CDE1006
W1000 x D600 x H745mm
Chưa VAT: 690,000 đ
Có VAT 10%: 759,000 đ
Eco nẹp phẳng Fami CDE1206
W1200 x D600 x H745 mm
Chưa VAT: 760,000 đ
Có VAT 10%: 836,000 đ
Dòng ECO Nẹp thẳng Fami CDE1406
W1400 x D600 x H745 mm
Chưa VAT: 830,000 đ
Có VAT 10%: 913,000 đ
Nẹp thẳng Fami CDE1407
W1400 x D700 x H745 mm
Chưa VAT: 950,000 đ
Có VAT 10%: 1,045,000 đ
Dòng ECO nẹp thẳng Fami CDE1607
W1600 x D700 x H745 mm
Chưa VAT: 1,040,000 đ
Có VAT 10%: 1,144,000 đ
Bàn làm việc Fami CFE1607
W1600 x D700 x H745mm
Chưa VAT: 1,040,000 đ
Có VAT 10%: 1,144,000 đ
Bàn làm việc Fami CHE1006-POE
1000x600x750
Chưa VAT: 1,010,000 đ
Có VAT 10%: 1,111,000 đ
Bàn làm việc Fami CHE1406-POE
1400x600x750mm
Chưa VAT: 1,230,000 đ
Có VAT 10%: 1,353,000 đ
Bàn làm việc Fami CHE1407-POE
1400x700x750mm
Chưa VAT: 1,268,000 đ
Có VAT 10%: 1,394,800 đ
Bàn làm việc Fami CHE1607-POE
1600x800x750mm
Chưa VAT: 1,330,000 đ
Có VAT 10%: 1,463,000 đ
CHE1206-POE bàn làm việc hộc treo nội thất fami
1200x600x750mm
Chưa VAT: 1,025,000 đ
Có VAT 10%: 1,127,500 đ
CHE1207-POE bàn làm việc hộc treo nội thất fami
1200x700x750mm
Chưa VAT: 1,100,000 đ
Có VAT 10%: 1,210,000 đ
CFE1406 bàn làm việc fami dòng eco nẹp phẳng
W1400 x D600 x H745mm
Chưa VAT: 830,000 đ
Có VAT 10%: 913,000 đ
CFE1407 bàn làm việc fami dòng eco nẹp phẳng
W1400 x D700 x H745mm
Chưa VAT: 945,000 đ
Có VAT 10%: 1,039,500 đ
CFE1006 bàn làm việc fami dòng eco nẹp phẳng
W1000 x D600 x H745mm
Chưa VAT: 690,000 đ
Có VAT 10%: 759,000 đ
Bàn gỗ Fami CFE1206
W1200 x D600 x H745 mm
Chưa VAT: 760,000 đ
Có VAT 10%: 836,000 đ
CUE1206L/R
1200X 600 X745. Gía chưa có bàn phím
Chưa VAT: 1,205,000 đ
Có VAT 10%: 1,325,500 đ
Bàn làm việc CUE1207L/R
1200 x700 x745 . Gía trên chưa bao gồm bàn phím
Chưa VAT: 1,320,000 đ
Có VAT 10%: 1,452,000 đ
CUE1607L/R
1600x 700x 745.Gía trên chưa có bàn phím
Chưa VAT: 1,463,000 đ
Có VAT 10%: 1,609,300 đ
CHE1206L/R-01
1200x 600x 745. Gía trên chưa có bàn phím
Chưa VAT: 995,000 đ
Có VAT 10%: 1,094,500 đ
CHE1607L/R-01
1600x 700x 745. Gía trên chưa có bàn phím
Chưa VAT: 1,540,000 đ
Có VAT 10%: 1,694,000 đ