Bàn lượn hình chữ L CP

Bàn làm việc góc trái hộc rời Fami CP1400H(L)
1400x1200x600
Chưa VAT: 1,670,000 đ
Có VAT 10%: 1,837,000 đ
Nhóm bàn làm việc CP lượn trái hộc rời Fami CP1600H(L)
1600x1200x750
Chưa VAT: 1,780,000 đ
Có VAT 10%: 1,958,000 đ
Nhóm bàn làm việc CP lượn phải hộc rời Fami CP1400H(R)
1400x1200x600
Chưa VAT: 1,670,000 đ
Có VAT 10%: 1,837,000 đ
CP1600HR-PO bàn làm việc fami
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1,880,000 đ
Có VAT 10%: 2,068,000 đ
CP1600HL-PO bàn làm việc lượn nội thất fami
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1,880,000 đ
Có VAT 10%: 2,068,000 đ
CP1800HR-MB Bàn lượn fami
W1800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1,870,000 đ
Có VAT 10%: 2,057,000 đ
CP1800HL-DC bàn làm việc lượn trái nội thất fami
W1800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1,870,000 đ
Có VAT 10%: 2,057,000 đ
CP1600HR-PO bàn làm việc fami
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1,780,000 đ
Có VAT 10%: 1,958,000 đ
CPE1400H(L) bàn lượn FAMI dòng ECO
1400(600)x1200(470)x745
Chưa VAT: 1,315,000 đ
Có VAT 10%: 1,446,500 đ
CPE1600H(L) bàn lượn FAMI dòng ECO
1600(600)x1200(470)x745
Chưa VAT: 1,420,000 đ
Có VAT 10%: 1,562,000 đ
CPE1800H(L) bàn lượn FAMI dòng ECO
1800(600)x1200(470)x745
Chưa VAT: 1,680,000 đ
Có VAT 10%: 1,848,000 đ
CPE1400H(R) bàn lượn FAMI dòng ECO
1400(600)x1200(470)x745
Chưa VAT: 1,315,000 đ
Có VAT 10%: 1,446,500 đ
CPE1600H(R) bàn lượn FAMI dòng ECO
1600(600)x1200(470)x745
Chưa VAT: 1,420,000 đ
Có VAT 10%: 1,562,000 đ
CPE1800H(R) bàn lượn FAMI dòng ECO
1800(600)x1200(470)x745
Chưa VAT: 1,680,000 đ
Có VAT 10%: 1,848,000 đ