Bàn làm việc hộc rời Fami CD1256H
W1200xD560xH750 (giá chưa bao gồm hộc)
Chưa VAT: 1,050,000 đ
Có VAT 10%: 1,155,000 đ
Bàn làm việc hộc rời Fami CD1200H
1200x700x750( giá chưa bao gồm hộc)
Chưa VAT: 1,120,000 đ
Có VAT 10%: 1,232,000 đ
Bàn làm việc Fami CD1400H
W1400 x D700 x H750 ( chưa bao gồm hộc)
Chưa VAT: 1,240,000 đ
Có VAT 10%: 1,364,000 đ
Bàn làm việc hộc rời Fami CD1600H
W1600 x D700 x H750.
Chưa VAT: 1,360,000 đ
Có VAT 10%: 1,496,000 đ
Bàn làm việc hộc rời Fami CD1800H
W1800 x D700 x H750.
Chưa VAT: 1,485,000 đ
Có VAT 10%: 1,633,500 đ
Bàn làm việc hộc rời Fami CD1800H2
W1800 x D800 x H750.
Chưa VAT: 1,605,000 đ
Có VAT 10%: 1,765,500 đ
Nhóm bàn CD + Bàn CC2240H Fami

Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Nhóm bàn CD + Vách Fami

Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Bàn làm việc Fami CD1200H-WT
W1200 x D700 x H750(giá chưa bao gồm hộc)
Chưa VAT: 1,120,000 đ
Có VAT 10%: 1,232,000 đ
Bàn giám đốc MSM1500J
W1500 x D700 x H750.
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0