Bàn giám đốc chân sắt

Bàn làm việc Fami SMM1800H
W1820 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 6,300,000 đ
Có VAT 10%: 6,930,000 đ
Bàn làm việc Fami SMM1800H
Rộng 1800 x Sâu 900 x Cao 750 mm
Chưa VAT: 6,300,000 đ
Có VAT 10%: 6,930,000 đ
Bàn làm việc Fami SMD1800H
W1800 x D800 x H750.
Chưa VAT: 3,650,000 đ
Có VAT 10%: 4,015,000 đ
Bàn chính Fami MCD1800H
W1800 x D800 x H750.
Chưa VAT: 1,850,000 đ
Có VAT 10%: 2,035,000 đ
Bàn phụ giám đốc Fami ACD1200H
W1200 x D450 x H660.
Chưa VAT: 1,045,000 đ
Có VAT 10%: 1,149,500 đ
MSM1800-MB bàn làm việc fami mặt laminate
1820 X 900 X 750 mm
Chưa VAT: 4,150,000 đ
Có VAT 10%: 4,565,000 đ
Bàn giám đốc K2110E-V
2100 x 1000 x 760mm
Chưa VAT: 16,575,000 đ
Có VAT 10%: 18,232,500 đ
K2120E-VL Bàn lãnh đạo Fami
Rộng 2100 x Sâu 2000 x Cao 745 mm
Chưa VAT: 15,335,000 đ
Có VAT 10%: 16,868,500 đ
Bàn giám đốc Fami RV1818DL-L
W1800 x D1900 x H750mm
Chưa VAT: 5,100,000 đ
Có VAT 10%: 5,610,000 đ
Bàn giám đốc RV1818DL-R
W1800 x D1900 x H750mm
Chưa VAT: 5,100,000 đ
Có VAT 10%: 5,610,000 đ
Bàn giám đốc RH1818DL-L
W1800 x D1900 x H750mm
Chưa VAT: 5,200,000 đ
Có VAT 10%: 5,720,000 đ
Bàn giám đốc RH1818DL-R
W1800 x D1900 x H750mm
Chưa VAT: 5,200,000 đ
Có VAT 10%: 5,720,000 đ
Bàn giám đốc Fami TV1818DL-L
W1800 x D1900 x H750mm
Chưa VAT: 5,800,000 đ
Có VAT 10%: 6,380,000 đ
Bàn giám đốc TV1818DL-R
W1800 x D1900 x H750mm
Chưa VAT: 5,800,000 đ
Có VAT 10%: 6,380,000 đ
Bàn giám đốc K2120E-VR
Rộng 2100 x Sâu 2000 x Cao 745 mm
Chưa VAT: 15,335,000 đ
Có VAT 10%: 16,868,500 đ