Bục phát biểu

Bục phát biểu Hòa Phát LT01
W800 x D600 x H1200
Chưa VAT: 2,360,000 đ
Có VAT 10%: 2,596,000 đ
Bục phát biểu Hòa Phát LT02
W800 x D600 x H1200mm
Chưa VAT: 1,900,000 đ
Có VAT 10%: 2,090,000 đ
Bục tượng bác Hòa Phát LTS01
W800 x D600 x H1200 mm
Chưa VAT: 2,350,000 đ
Có VAT 10%: 2,585,000 đ
Bục tượng bác Hòa Phát LTS02
W800 x D600 x H1200 mm
Chưa VAT: 2,350,000 đ
Có VAT 10%: 2,585,000 đ
Bục phát biểu Hòa Phát LT03
800x600x1200
Chưa VAT: 1,765,000 đ
Có VAT 10%: 1,941,500 đ
Bục phát biểu Hòa Phát LT04
800x600x1200
Chưa VAT: 1,790,000 đ
Có VAT 10%: 1,969,000 đ
Bục tượng bác Hòa Phát LTS03
800X600X1200
Chưa VAT: 2,270,000 đ
Có VAT 10%: 2,497,000 đ
Bục tượng bác Hòa Phát LTS04
800X600X1200
Chưa VAT: 2,170,000 đ
Có VAT 10%: 2,387,000 đ