Bàn hội trường

Bàn hội trường khung sắt Hòa Phát EBX412
W1200 x D400 x H750mm
Chưa VAT: 570,000 đ
Có VAT 10%: 627,000 đ
BHT12DH4 (BHT04-1200)bàn hội trường hòa phát gỗ tự nhiên
1200 X 500 X 750
Chưa VAT: 1,990,000 đ
Có VAT 10%: 2,189,000 đ
Bàn hội trường Hòa Phát BHT03
1500 x 500 x 750mm
Chưa VAT: 2,365,000 đ
Có VAT 10%: 2,601,500 đ
BHT02 gỗ sơn pu
1500 x 500 x 750mm
Chưa VAT: 1,350,000 đ
Có VAT 10%: 1,485,000 đ
BHT12DH3 (BHT1250M1) bàn hội trường Hòa phát
1200x500x750
Chưa VAT: 1,510,000 đ
Có VAT 10%: 1,661,000 đ
Bàn hội trường Hòa Phát EBX414
W1400 x D 400 x H750mm
Chưa VAT: 696,000 đ
Có VAT 10%: 765,600 đ
BHT12DH1 mầu G14-2 (BHT1250) bàn hội trường gỗ sơn hòa phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,579,000 đ
Có VAT 10%: 1,736,900 đ
HP1250L (HP1250+Đ) bàn hội trường mầu ghi chì yếm lửng ,hoà phát
1200x500x750mm
Chưa VAT: 700,000 đ
Có VAT 10%: 770,000 đ
HP1250L (HP1250+Đ+YSĐ) bàn hội trường mầu ghi chì sát đất,hoà phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 740,000 đ
Có VAT 10%: 814,000 đ
SV1250L (SV1250+Đ) bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 740,000 đ
Có VAT 10%: 814,000 đ
 SV1450L (SV1450+Đ) bàn hội trường yếm lửng
W1400 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 837,000 đ
Có VAT 10%: 920,700 đ
SV1450D (SV1450+Đ+YSĐ) bàn hội trường yếm sát đất hòa phát
W1400 x D 400 x H750mm
Chưa VAT: 888,000 đ
Có VAT 10%: 976,800 đ
SV2050L (SV2050+Đ) bàn hội trường yếm lửng hòa phát
W2000 x D500 x H750
Chưa VAT: 1,205,000 đ
Có VAT 10%: 1,325,500 đ
SV1850L(SV1850+Đ) bàn hội trường yếm lửng hòa phát
W1800 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,137,000 đ
Có VAT 10%: 1,250,700 đ
SV1550D(SV1550+Đ+YSĐ) bàn hội trường yếm sát đất hòa phát
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 925,000 đ
Có VAT 10%: 1,017,500 đ
SV1550L (SV1550+Đ) bàn hội trường yếm lửng hòa phát
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 890,000 đ
Có VAT 10%: 979,000 đ
Bàn hội trường gỗ sơn PU CAO CẤP BHT04
1200 X 500 X 750
Chưa VAT: 1,250,000 đ
Có VAT 10%: 1,375,000 đ
EBX415 bàn hội trường hòa phát
W1500 x D400 x H750
Chưa VAT: 737,000 đ
Có VAT 10%: 810,700 đ
EBX416 bàn hội trường hòa phát
W1600 x D400 x H750mm
Chưa VAT: 800,000 đ
Có VAT 10%: 880,000 đ
EBX418 bàn hội trường hòa phát
W1800 x D400 x H750mm
Chưa VAT: 900,000 đ
Có VAT 10%: 990,000 đ
Bàn hội trường gỗ tự nhiên BHT15DH2
W1500 x D500 x H750 mm
Chưa VAT: 2,500,000 đ
Có VAT 10%: 2,750,000 đ