Ghế phòng chờ

PC14-3 (PC324-3) Ghế phòng chờ nội thất hòa phát
W1500 x D510 x H825 mm
Chưa VAT: 960,000 đ
Có VAT 10%: 1,056,000 đ
Ghế phòng chờ Hòa Phát PC203W3

Chưa VAT: 1,060,000 đ
Có VAT 10%: 1,166,000 đ
Ghế phòng chờ Hòa Phát PC203YM

Chưa VAT: 1,445,000 đ
Có VAT 10%: 1,589,500 đ
Ghế phòng chờ Hòa Phát PC204YM

Chưa VAT: 1,790,000 đ
Có VAT 10%: 1,969,000 đ
Ghế phòng chờ Hòa Phát PC202T9
W955 x D495 x H803 mm
Chưa VAT: 735,000 đ
Có VAT 10%: 808,500 đ
Ghế phòng chờ Hòa Phát PC203T9
W1445 x D495 x H803 mm
Chưa VAT: 1,000,000 đ
Có VAT 10%: 1,100,000 đ
Ghế phòng chờ Hòa Phát PC204T9
W1935 x D495 x H803 mm
Chưa VAT: 1,215,000 đ
Có VAT 10%: 1,336,500 đ
Ghế phòng chờ Hòa Phát PC202BK
W1540 x D620 x H995 mm.
Chưa VAT: 1,635,000 đ
Có VAT 10%: 1,798,500 đ
Ghế phòng chờ Hòa Phát GS51
W1490 x D585 x H920 mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC05D-3
1500 x640-850x870mm
Chưa VAT: 3,035,000 đ
Có VAT 10%: 3,338,500 đ
Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC05D-1
W540 x D(640-850) x H860 mm.
Chưa VAT: 1,100,000 đ
Có VAT 10%: 1,210,000 đ
Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC1-3
W1710 x D545 x H820 mm
Chưa VAT: 2,070,000 đ
Có VAT 10%: 2,277,000 đ
Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC02-2
W1250 x D688 x H450-800
Chưa VAT: 1,895,000 đ
Có VAT 10%: 2,084,500 đ
Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC02-03
W1800 x D688 x H450-800
Chưa VAT: 2,225,000 đ
Có VAT 10%: 2,447,500 đ
Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC02-5
W3000 x D688 x H450-800
Chưa VAT: 3,730,000 đ
Có VAT 10%: 4,103,000 đ
Ghế phòng chờ Hòa Phát PC203-T1-I
W1495 x D520 x H 770mm
Chưa VAT: 1,185,000 đ
Có VAT 10%: 1,303,500 đ
GHẾ PHÒNG CHỜ GS51-3I
W1455 x D580 x H 910mm
Chưa VAT: 1,040,000 đ
Có VAT 10%: 1,144,000 đ
Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC02-4
W2600 x D688 x H800 mm.
Chưa VAT: 2,730,000 đ
Có VAT 10%: 3,003,000 đ
Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC02-2PVC
1250 X 688 X 800mm
Chưa VAT: 2,815,000 đ
Có VAT 10%: 3,096,500 đ
Ghế phòng chờ 190 GC02-5
W2243xD600xH800
Chưa VAT: 1,836,000 đ
Có VAT 10%: 2,019,600 đ
Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC02-3PVC
W1800 x D688 x H450-800
Chưa VAT: 3,445,000 đ
Có VAT 10%: 3,789,500 đ
GPC02-4-PVC Ghế phòng chờ đệm PVC
W2600 x D688 x H800 mm.
Chưa VAT: 4,140,000 đ
Có VAT 10%: 4,554,000 đ
PC205T1 chân sơn- ghế phòng chờ hòa phát 5 chỗ,đệm nhựa
W2520 x D520 x H770mm
Chưa VAT: 1,440,000 đ
Có VAT 10%: 1,584,000 đ
PC205T1 chân mạ-ghế phòng chờ hòa phát,đệm nhựa
W2520 x D520 x H770mm
Chưa VAT: 1,660,000 đ
Có VAT 10%: 1,826,000 đ
PC205Y3 chân mạ,ghế phòng chờ đệm nhựa nội thất hòa phát
W2490 x D550 x H820mm
Chưa VAT: 1,750,000 đ
Có VAT 10%: 1,925,000 đ
PC205Y3 chân sơn,ghế phòng chờ đệm nhựa nội thất hòa phát5
W2490 x D550 x H820mm
Chưa VAT: 1,625,000 đ
Có VAT 10%: 1,787,500 đ
PC203Y3-M Ghế phòng chờ nội thất hòa phát chân mạ
W1700 x D545 x H820mm
Chưa VAT: 1,185,000 đ
Có VAT 10%: 1,303,500 đ
PC203Y3-S ghế chờ nội thất hoà phát chân sơn
1465x550x820mm
Chưa VAT: 1,080,000 đ
Có VAT 10%: 1,188,000 đ
PC204Y3-S ghế chờ nội thất hoà phát chân sơn đệm ý
1980x550x820mm
Chưa VAT: 1,380,000 đ
Có VAT 10%: 1,518,000 đ