Ghế hội trường

Ghế hội trường Hòa Phát TC336
W590 x D660 x H990 mm
Chưa VAT: 1,120,000 đ
Có VAT 10%: 1,232,000 đ
Ghế hội trường Hòa Phát TC314R
W640 x D610 x H1015 mm
Chưa VAT: 1,165,000 đ
Có VAT 10%: 1,281,500 đ
Ghế hội trường Hòa Phát TC314B
W685 x D610 x H1015 mm
Chưa VAT: 1,250,000 đ
Có VAT 10%: 1,375,000 đ
Ghế hội trường Hòa Phát TC310
W630 x D615 x H1050 mm
Chưa VAT: 1,790,000 đ
Có VAT 10%: 1,969,000 đ
Ghế hội trường Hòa Phát TC306B
W640 x D580 x H950 mm
Chưa VAT: 1,600,000 đ
Có VAT 10%: 1,760,000 đ
Ghế hội trường Hòa Phát TC01
W640 x D760-900 x H1000mm
Chưa VAT: 3,800,000 đ
Có VAT 10%: 4,180,000 đ
Ghế hội trường Hòa Phát TC02-2
W650 x D(740-860) x H1000 mm(giá, kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 2,500,000 đ
Có VAT 10%: 2,750,000 đ
Ghế hội trường Hòa Phát TC03-2
W650 x D(740-860) x H1000 mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 2,185,000 đ
Có VAT 10%: 2,403,500 đ
Ghế hội trường cao cấp TC05-2
W640 x D760-900 x H1000mm
Chưa VAT: 4,580,000 đ
Có VAT 10%: 5,038,000 đ
Ghế hội trường Hòa Phát TC06
W640 x D760-900 x H1000mm
Chưa VAT: 6,850,000 đ
Có VAT 10%: 7,535,000 đ
Ghế hội trường Hòa Phát MC18
W450 x D550 x H950 mm
Chưa VAT: 465,000 đ
Có VAT 10%: 511,500 đ
Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC05N-2
W1055 x D(640-850) x H860 mm.
Chưa VAT: 2,095,000 đ
Có VAT 10%: 2,304,500 đ
GHT04 (THT04) ghế họp chân gỗ nội thất hòa phát
W400 x D550 x H1050 mm
Chưa VAT: 510,000 đ
Có VAT 10%: 561,000 đ
GHT01 (THT01) ghế hội trường chân gỗ tự nhiên hòa phát
W450 x D550 x H1010 mm
Chưa VAT: 660,000 đ
Có VAT 10%: 726,000 đ
Ghế hội trường Hòa Phát TC314U
W640 x D640 x 1015mm
Chưa VAT: 1,055,000 đ
Có VAT 10%: 1,160,500 đ
GHT02 (THT02B) ghế họp chân gỗ nội thất hòa phát
405 x 500 x 1050
Chưa VAT: 564,000 đ
Có VAT 10%: 620,400 đ
TC10 Ghế rạp chiếu phim khung thép
W670 x D670 ÷ 780 x H1030mm
Chưa VAT: 2,240,000 đ
Có VAT 10%: 2,464,000 đ
Ghế hội trường cao cấp TC04-3
W650 x D(740-860) x H1000 mm
Chưa VAT: 3,915,000 đ
Có VAT 10%: 4,306,500 đ
Ghế hội trường cao cấp TC01B
W650 x D(740-860) x H1000 mm
Chưa VAT: 2,045,000 đ
Có VAT 10%: 2,249,500 đ
Ghế hội trường cao cấp TC01B-2
W650 x D(740-860) x H1000 mm 1 chỗ
Chưa VAT: 1,985,000 đ
Có VAT 10%: 2,183,500 đ
Ghế hội trường cao cấp TC01B-3
W650 x D(740-860) x H1000 mm(giá, kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 1,905,000 đ
Có VAT 10%: 2,095,500 đ
Ghế hội trường cao cấp TC01B-4
W650 x D(740-860) x H1000 mm (giá, kthuoc 1 chỗ)
Chưa VAT: 1,830,000 đ
Có VAT 10%: 2,013,000 đ
Ghế hội trường cao cấp TC01B-5
W650 x D(740-860) x H1000 mm (giá, kthuoc 1 chỗ)
Chưa VAT: 1,750,000 đ
Có VAT 10%: 1,925,000 đ
Ghế hội trường cao cấp TC02B-1
W650 x D(740-860) x H1000 mm(giá, kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 2,570,000 đ
Có VAT 10%: 2,827,000 đ
Ghế hội trường cao cấp TC02B-3
W650 x D(740-860) x H1000 mm(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 2,570,000 đ
Có VAT 10%: 2,827,000 đ
Ghế hội trường cao cấp TC02B-4
W650 x D(740-860) x H1000 mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 2,360,000 đ
Có VAT 10%: 2,596,000 đ
Ghế hội trường cao cấp TC02B-5
W650 x D(740-860) x H1000 mm(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 2,295,000 đ
Có VAT 10%: 2,524,500 đ
Ghế hội trường cao cấp TC03B
W650 x D(740-860) x H1000 mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 2,260,000 đ
Có VAT 10%: 2,486,000 đ
Ghế hội trường cao cấp TC03B-3
W650 x D(740-860) x H1000 mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 2,100,000 đ
Có VAT 10%: 2,310,000 đ
Ghế hội trường cao cấp TC03B-4
W650 x D(740-860) x H1000 mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 2,025,000 đ
Có VAT 10%: 2,227,500 đ