Giường hai tầng Hòa Phát GT15
3985 x 950 x 2050
Chưa VAT: 8,190,000 đ
Có VAT 10%: 9,009,000 đ
Giường 2 tầng Hòa Phát GT40BH
W1900 x D850 x H1 350 x H2 1350 H1650
Chưa VAT: 2,180,000 đ
Có VAT 10%: 2,398,000 đ
Giường tầng Hòa Phát GT40B
W1900 x D850 x H1 350 x H2 1350 H1650
Chưa VAT: 1,870,000 đ
Có VAT 10%: 2,057,000 đ
Gường hai tầng Hòa Phát GT40
W1900 x D850 x H1 350 x H2 1350 H1650
Chưa VAT: 1,760,000 đ
Có VAT 10%: 1,936,000 đ
GC6 (G6) giường đơn sắt hòa phát
W914 x D1905 x H710
Chưa VAT: 1,120,000 đ
Có VAT 10%: 1,232,000 đ
GI-02-02 giường sắt 2 tầng nội thất xuân hòa
W1950 x D850 x H1845mm
Chưa VAT: 2,173,000 đ
Có VAT 10%: 2,390,300 đ
GI-02-01 giường sắt 2 tầng nội thất xuân hòa
W1950 x D850 x H1705mm
Chưa VAT: 1,982,000 đ
Có VAT 10%: 2,180,200 đ