Phòng chức năng, thí nghiệm

Giá sách Hòa Phát BTV101
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2,405,000 đ
Có VAT 10%: 2,645,500 đ
Bàn máy tính dùng trong phòng máy BM101
W1400 x D1000 x H750 mm
Chưa VAT: 1,460,000 đ
Có VAT 10%: 1,606,000 đ
Bàn thí nghiệm vật lý Hòa Phát BTN101
W1400 x D700 x H1350 mm
Chưa VAT: 2,120,000 đ
Có VAT 10%: 2,332,000 đ
Bàn thí nghiệm hóa sinh Hòa Phát BTN102
W1950 x D1200 x H1650 mm
Chưa VAT: 9,980,000 đ
Có VAT 10%: 10,978,000 đ
Bàn học tiếng anh Hòa Phát BH101
1200x500x1200mm
Chưa VAT: 1,030,000 đ
Có VAT 10%: 1,133,000 đ
 GTN102 ghế thí nghiệm nội thất hòa phát
W450 x D450 x H450mm
Chưa VAT: 155,000 đ
Có VAT 10%: 170,500 đ
GTN101 ghế thí nghiệm nội thất hòa phát
Φ355x550mm
Chưa VAT: 210,000 đ
Có VAT 10%: 231,000 đ
Ghế phòng chức năng GCN101S
Ø450 x H(460-580) mm
Chưa VAT: 385,000 đ
Có VAT 10%: 423,500 đ
Ghế phòng chức năng GCN102S
Ø550 x H(460-580) mm
Chưa VAT: 440,000 đ
Có VAT 10%: 484,000 đ
Ghế phòng chức năng GCN102M
Ø550 x H(460-580) mm
Chưa VAT: 530,000 đ
Có VAT 10%: 583,000 đ
Ghế phòng chức năng GCN102T
Ø550 x H(725-845) mm
Chưa VAT: 620,000 đ
Có VAT 10%: 682,000 đ