Bàn ghế THPT, SV

Bộ bàn liền ghế có tựa Hòa Phát BSV2400
W2400 x D920 x H750mm
Chưa VAT: 1,380,000 đ
Có VAT 10%: 1,518,000 đ
Bộ bàn liền ghế có tựa Hòa Phát BSV108
W1200 x D885 x H750mm
Chưa VAT: 685,000 đ
Có VAT 10%: 753,500 đ
Bộ bàn liền ghế Hòa Phát BSV108
W1200 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 600,000 đ
Có VAT 10%: 660,000 đ
Bộ bàn liền ghế có tựa Hòa Phát BSV107T
W1200 x D945 x H750mm
Chưa VAT: 740,000 đ
Có VAT 10%: 814,000 đ
Bộ bàn liền ghế Hòa Phát BSV107
W1200 x D945 x H750mm
Chưa VAT: 640,000 đ
Có VAT 10%: 704,000 đ
Bộ bàn liền ghế có tựa Hòa Phát BSV105T
W1200 x D890 x H750mm
Chưa VAT: 705,000 đ
Có VAT 10%: 775,500 đ
Bộ bàn liền ghế Hòa Phát BSV105
W1200 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 615,000 đ
Có VAT 10%: 676,500 đ
Bộ bàn liền ghế có tựa Hòa Phát BSV103T
W1200 x D940 x H750mm
Chưa VAT: 780,000 đ
Có VAT 10%: 858,000 đ
Bộ bàn liền ghế Hòa Phát BSV103
W1200 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 685,000 đ
Có VAT 10%: 753,500 đ
Bộ bàn liền ghế có tựa Hòa Phát BSV102T
W1200 x D889 x H750mm
Chưa VAT: 710,000 đ
Có VAT 10%: 781,000 đ
Bộ bàn liền ghế Hòa Phát BSV102
W1200 x D889 x H750mm
Chưa VAT: 645,000 đ
Có VAT 10%: 709,500 đ
Bàn học sinh Hòa Phát BSV109
W1200 x D1090 x H750mm
Chưa VAT: 805,000 đ
Có VAT 10%: 885,500 đ
BHS-16-01 bàn sinh viên nội thất xuân hòa
1200x900x750 mm
Chưa VAT: 905,000 đ
Có VAT 10%: 995,500 đ