BÀN GHẾ CẤP 1,2

Bộ bàn học sinh Hòa Phát BHS11

Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
BHS03-1 bàn học sinh hòa phát
W700 x D450 x H630 -730mm
Chưa VAT: 800,000 đ
Có VAT 10%: 880,000 đ
Bộ bàn học sinh Hòa Phát BHS22
W800 x D500 x H 700--820mm
Chưa VAT: 730,000 đ
Có VAT 10%: 803,000 đ
Bộ bàn học sinh Hòa Phát BHS20-1V
W800 x D500 x H590--740mm
Chưa VAT: 760,000 đ
Có VAT 10%: 836,000 đ
BBT102B bàn bán trú nội thất hòa phát
W1200 x D803 x H1 380 x H2 610
Chưa VAT: 840,000 đ
Có VAT 10%: 924,000 đ
Bộ bàn học Hòa Phát BBT101A
W1100 x D803 x H1 330 x H550mm
Chưa VAT: 680,000 đ
Có VAT 10%: 748,000 đ
Bộ bàn học Hòa Phát BBT104A
W1000 x D815 x H1 330 x H2 550 x H610mm
Chưa VAT: 655,000 đ
Có VAT 10%: 720,500 đ
Bộ bàn bán trú Hòa Phát BHS103
W1000 x D805 H1 330 x H2 550 x H610mm
Chưa VAT: 595,999 đ
Có VAT 10%: 655,599 đ
BHS102A bàn học sinh hòa phát
W1000 x D400 x H550m
Chưa VAT: 420,000 đ
Có VAT 10%: 462,000 đ
BHS101A bàn học sinh hòa phát
W1000 x D400 x H550mm
Chưa VAT: 400,000 đ
Có VAT 10%: 440,000 đ
Bàn ghế học sinh lớp 3-5 Hòa Phát TBHS01
800X500X630,
Chưa VAT: 1,267,000 đ
Có VAT 10%: 1,393,700 đ
Bàn ghế tiểu học Hòa Phát GHS108-III
W 270 x D340 x H540mm
Chưa VAT: 100,000 đ
Có VAT 10%: 110,000 đ
Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS20-2-3M
800 x 500 = H 590 ÷ 740mm
Chưa VAT: 965,000 đ
Có VAT 10%: 1,061,500 đ
Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS108-4+GHS108-4
giá bao gồm 1 bàn+2 ghế
Chưa VAT: 705,000 đ
Có VAT 10%: 775,500 đ
Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS108-6+GHS108-6
giá đã bao gồm 1 bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 820,000 đ
Có VAT 10%: 902,000 đ
Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS101A + GHS101A
W1000 x D400 x H550mm
Chưa VAT: 595,000 đ
Có VAT 10%: 654,500 đ
Bàn tiểu học Hòa Phát BHS107-4
W600 x D500 x H570mm
Chưa VAT: 310,000 đ
Có VAT 10%: 341,000 đ
Bàn tiểu học Hòa Phát BHS107-3
W600 x D450 x H510mm
Chưa VAT: 280,000 đ
Có VAT 10%: 308,000 đ
Ghế tiểu học Hòa Phát GHS107-VI
W340 x D420 x W660mm
Chưa VAT: 170,000 đ
Có VAT 10%: 187,000 đ
Ghế tiểu học Hòa Phát GHS107-V
W340 x D420 x W660mm
Chưa VAT: 160,000 đ
Có VAT 10%: 176,000 đ
Ghế tiểu học Hòa Phát GHS107-IV
W270 x D350 x W540mm
Chưa VAT: 150,000 đ
Có VAT 10%: 165,000 đ
Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS107-5 + GHS107-5
giá 1 bàn và 1 ghế
Chưa VAT: 490,000 đ
Có VAT 10%: 539,000 đ
Ghế tiểu học Hòa Phát GHS107-III
W270 x D350 x W540mm
Chưa VAT: 140,000 đ
Có VAT 10%: 154,000 đ
Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS107-6+ GHS107-6
W600 x D500 x H630mm
Chưa VAT: 520,000 đ
Có VAT 10%: 572,000 đ
Bàn tiểu học Hòa Phát BHS107-6
W600 x D500 x H630mm
Chưa VAT: 340,000 đ
Có VAT 10%: 374,000 đ
Bàn tiểu học Hòa Phát BHS107-5
W600 x D500 x H630mm
Chưa VAT: 320,000 đ
Có VAT 10%: 352,000 đ
Ghế tiểu học Hòa Phát GHS106-IV
W310 x D390 x H600mm
Chưa VAT: 210,000 đ
Có VAT 10%: 231,000 đ
Bàn ghế tiểu học Hòa Phát BHS106-6+GHS106-6
giá 1 bàn và 1 ghế
Chưa VAT: 740,000 đ
Có VAT 10%: 814,000 đ
Bàn tiểu học Hòa Phát BHS106-6
W600 x D500 x H690mm
Chưa VAT: 470,000 đ
Có VAT 10%: 517,000 đ
Bàn tiểu học Hòa Phát BHS106-5
W600 x D500 x H630mm
Chưa VAT: 460,000 đ
Có VAT 10%: 506,000 đ