Hotline: 0904040588

NỘI THẤT TRƯỜNG HỌC

Bộ bàn mẫu giáo Hòa Phát BMG104
GMG104A-1: W350 x D360 x H1:270/H:510 GMG104B-1: W350 x D365 x H1:300/H:550
Chưa VAT: 305,000 đ
Có VAT 10%: 335,500 đ
Bộ bàn mẫu giáo Hòa Phát BMG102

Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
GMG101A Ghế mẫu giáo

Chưa VAT: 115,000 đ
Có VAT 10%: 126,500 đ
Bộ bàn học sinh Hòa Phát BHS11

Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
BHS03-1 bàn học sinh hòa phát
W700 x D450 x H630 -730mm
Chưa VAT: 800,000 đ
Có VAT 10%: 880,000 đ
Bộ bàn học sinh Hòa Phát BHS22
W800 x D500 x H 700--820mm
Chưa VAT: 730,000 đ
Có VAT 10%: 803,000 đ
Bộ bàn liền ghế có tựa Hòa Phát BSV2400
W2400 x D920 x H750mm
Chưa VAT: 1,380,000 đ
Có VAT 10%: 1,518,000 đ
Bộ bàn liền ghế có tựa Hòa Phát BSV108
W1200 x D885 x H750mm
Chưa VAT: 685,000 đ
Có VAT 10%: 753,500 đ
Bộ bàn liền ghế Hòa Phát BSV108
W1200 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 600,000 đ
Có VAT 10%: 660,000 đ
BGV103+GGV103
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,290,000 đ
Có VAT 10%: 1,419,000 đ
Bộ bàn giáo viên Hòa Phát BGV101
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,375,000 đ
Có VAT 10%: 1,512,500 đ
BGV101 bàn giáo viên hòa phát melamine
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,115,000 đ
Có VAT 10%: 1,226,500 đ
Bàn lền giá Hòa Phát NT109

Chưa VAT: 2,795,000 đ
Có VAT 10%: 3,074,500 đ
Bàn vi tính Hòa Phát FD37
W1300 x D750 x H1600 mm
Chưa VAT: 2,520,000 đ
Có VAT 10%: 2,772,000 đ
NTB01 (NTBHS01) bàn liền giá sách hòa phát
1000x550x1600
Chưa VAT: 1,840,000 đ
Có VAT 10%: 2,024,000 đ
Giá sách Hòa Phát GTV101
W2000 x D400 x H1900 mm
Chưa VAT: 2,680,000 đ
Có VAT 10%: 2,948,000 đ
Giá đựng sách báo Hòa Phát T-GB1
W680 x D370 x H1200 mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Giá sách Hòa Phát BTV101
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2,405,000 đ
Có VAT 10%: 2,645,500 đ
Bàn máy tính dùng trong phòng máy BM101
W1400 x D1000 x H750 mm
Chưa VAT: 1,460,000 đ
Có VAT 10%: 1,606,000 đ
Bàn thí nghiệm vật lý Hòa Phát BTN101
W1400 x D700 x H1350 mm
Chưa VAT: 2,120,000 đ
Có VAT 10%: 2,332,000 đ
Giường hai tầng Hòa Phát GT15
3985 x 950 x 2050
Chưa VAT: 8,190,000 đ
Có VAT 10%: 9,009,000 đ
Giường 2 tầng Hòa Phát GT40BH
W1900 x D850 x H1 350 x H2 1350 H1650
Chưa VAT: 2,180,000 đ
Có VAT 10%: 2,398,000 đ
Giường tầng Hòa Phát GT40B
W1900 x D850 x H1 350 x H2 1350 H1650
Chưa VAT: 1,870,000 đ
Có VAT 10%: 2,057,000 đ