Hotline: 0904040588

Két bạc an toàn KA

Két bạc Hòa Phát KA320
W775 x D590 x H1400 mm
Chưa VAT: 8,390,000 đ
Có VAT 10%: 9,229,000 đ
Két bạc Hòa Phát KA181
W709 x D485 x H1200 mm
Chưa VAT: 5,310,000 đ
Có VAT 10%: 5,841,000 đ
Két sắt an toàn Hòa Phát KA100
W609 x D435 x H1005 mm
Chưa VAT: 2,590,000 đ
Có VAT 10%: 2,849,000 đ
Két sắt an toàn Hòa Phát KA72
W560 x D400 x H879 mm
Chưa VAT: 2,480,000 đ
Có VAT 10%: 2,728,000 đ
Két sắt an toàn Hòa Phát KA54
W535 x D370 x H809 mm
Chưa VAT: 1,960,000 đ
Có VAT 10%: 2,156,000 đ
Két bạc Hòa Phát KA40
W483 x D340 x H709 mm
Chưa VAT: 1,690,000 đ
Có VAT 10%: 1,859,000 đ
KA22 két sắt hòa phát an toàn bản lề nổi
W415 x D340 x H609
Chưa VAT: 1,500,000 đ
Có VAT 10%: 1,650,000 đ
KKS05 két khạch sạn tôn dầy nội thất hòa phát
W350 x D250 x H250mm
Chưa VAT: 1,410,000 đ
Có VAT 10%: 1,551,000 đ
KKS04 két khạch sạn nội thất hòa phát
W420 x D380 x H200mm
Chưa VAT: 1,730,000 đ
Có VAT 10%: 1,903,000 đ
KA72DT két sắt hòa phát an toàn bản lề nổi mã số điện tử
W560 x D400 x H879mm(đặt hàng)
Chưa VAT: 2,930,000 đ
Có VAT 10%: 3,223,000 đ
KA40DT két sắt hòa phát an toàn bản lề nổi mã số điện tử
W483 x D340 x H709mm
Chưa VAT: 2,110,000 đ
Có VAT 10%: 2,321,000 đ
KA100DT két sắt hòa phát an toàn bản lề nổi mã số điện tử
W609 x D435 x H1005mm
Chưa VAT: 3,020,000 đ
Có VAT 10%: 3,322,000 đ
Két sắt an toàn Hòa Phát KA54DT
W530 x D370 x H809 mm
Chưa VAT: 2,400,000 đ
Có VAT 10%: 2,640,000 đ