Két chống cháy KS

Két bạc chống cháy Hòa Phát KF250K1DT
Bên ngoài: W589 x D600 x H1265 mm
Chưa VAT: 9,190,000 đ
Có VAT 10%: 10,109,000 đ
Két bạc chống cháy Hòa Phát KF250K2C1
Bên ngoài: W589 x D600 x H1265 mm
Chưa VAT: 8,910,000 đ
Có VAT 10%: 9,801,000 đ
Két bạc chống cháy Hòa Phát KF190K1DT
Bên ngoài: W589 x D600 x H988 mm
Chưa VAT: 7,000,000 đ
Có VAT 10%: 7,700,000 đ
Két bạc chống cháy Hòa Phát KF190K2C1
Bên ngoài: W589 x D600 x H988 mm
Chưa VAT: 6,740,000 đ
Có VAT 10%: 7,414,000 đ
Két bạc chống cháy Hòa Phát KF168K1C1
Bên ngoài: W616 x D600 x H868 mm
Chưa VAT: 6,080,000 đ
Có VAT 10%: 6,688,000 đ
Két bạc chống cháy Hòa Phát KF168K1DT
Bên ngoài: W616 x D600 x H868 mm
Chưa VAT: 6,489,000 đ
Có VAT 10%: 7,137,900 đ
Két bạc chống cháy Hòa Phát KF168K2C1
Bên ngoài: W616 x D600 x H868 mm
Chưa VAT: 6,220,000 đ
Có VAT 10%: 6,842,000 đ
Két bạc chống cháy Hòa Phát KF135K1DT
Bên ngoài: W481 x D560 x H761 mm
Chưa VAT: 5,280,000 đ
Có VAT 10%: 5,808,000 đ
Két bạc chống cháy Hòa Phát KF135K2C1
Bên ngoài: W481 x D560 x H761 mm
Chưa VAT: 5,008,000 đ
Có VAT 10%: 5,508,800 đ
Két bạc chống cháy Hòa Phát KF135K1C1
Bên ngoài: W481 x D560 x H761 mm
Chưa VAT: 4,866,000 đ
Có VAT 10%: 5,352,600 đ
Két bạc chống cháy Hòa Phát KF120K1DT
W481 x D560 x H677 mm
Chưa VAT: 4,220,000 đ
Có VAT 10%: 4,642,000 đ
Két bạc chống cháy Hòa Phát KF120K2C1
W481 x D560 x H677 mm
Chưa VAT: 4,088,000 đ
Có VAT 10%: 4,496,800 đ
Két bạc chống cháy Hòa Phát KF120K1C1
W481 x D560 x H677 mm
Chưa VAT: 3,947,000 đ
Có VAT 10%: 4,341,700 đ
Két bạc chống cháy Hòa Phát KF100K1DT
W400 x D536 x H618 mm
Chưa VAT: 3,790,000 đ
Có VAT 10%: 4,169,000 đ
Két bạc chống cháy Hòa Phát KF100K1C1
W400 x D536 x H618 mm
Chưa VAT: 3,596,000 đ
Có VAT 10%: 3,955,600 đ
Két bạc chống cháy Hòa Phát KF55NDT
W482 x D421 x H380 mm
Chưa VAT: 2,940,000 đ
Có VAT 10%: 3,234,000 đ
Két bạc chống cháy Hòa Phát KF55N
W482 x D432 x H380 mm
Chưa VAT: 2,630,000 đ
Có VAT 10%: 2,893,000 đ
Két bạc chống cháy Hòa Phát KF55D
W347 x D432 x H515 mm
Chưa VAT: 2,630,000 đ
Có VAT 10%: 2,893,000 đ
Két bạc chống cháy Hòa Phát KF35NDT
W411 x D366 x H338 mm
Chưa VAT: 2,590,000 đ
Có VAT 10%: 2,849,000 đ
Két bạc chống cháy Hòa Phát KF35D
W305 x D374 x H444 mm
Chưa VAT: 2,300,000 đ
Có VAT 10%: 2,530,000 đ
Két sắt chống cháy Hòa Phát KS168K2C1
W616 x D600 x H868 mm
Chưa VAT: 6,220,000 đ
Có VAT 10%: 6,842,000 đ
KS35D két sắt hòa phát mầu hồng chì nặng 35kg
W305 x D370 x H445
Chưa VAT: 2,170,000 đ
Có VAT 10%: 2,387,000 đ
KS35N két bạc chống cháy hòa phát nặng 35kg mầu hồng chì
W410 x D374 x H340
Chưa VAT: 2,170,000 đ
Có VAT 10%: 2,387,000 đ
Két sắt Fortune KF35N
W411 x D374 x H338mm
Chưa VAT: 2,300,000 đ
Có VAT 10%: 2,530,000 đ
KS500K2C1 két sắt hòa phát chống cháy
W990 xD642 x H1634mm
Chưa VAT: 18,820,000 đ
Có VAT 10%: 20,702,000 đ
KS250DT két sắt hòa phát chống cháy khóa mã điện tử nặng 250kg
Bên ngoài: W589 x D600 x H1265 mm
Chưa VAT: 9,190,000 đ
Có VAT 10%: 10,109,000 đ
KS135K2C1 két sắt nội thất hòa phát
W575 x D495 x H730mm
Chưa VAT: 4,860,000 đ
Có VAT 10%: 5,346,000 đ
KS135MK1C1-két bạc chống cháy hòa phát
W575 x D495 x H730
Chưa VAT: 5,010,000 đ
Có VAT 10%: 5,511,000 đ
Két sắt chống cháy Hòa Phát KKS03
W470 x D350 x H350mm
Chưa VAT: 2,020,000 đ
Có VAT 10%: 2,222,000 đ
Két sắt chống cháy Hòa Phát KKS02
W420 x D320 x H320mm
Chưa VAT: 1,870,000 đ
Có VAT 10%: 2,057,000 đ