Hotline: 0904040588

Két chống cháy KS

Két bạc Hòa Phát KS400 K2C1
Bên ngoài: W736 x D691 x H1507 mm
Chưa VAT: 15,510,000 đ
Có VAT 10%: 17,061,000 đ
Két bạc Hòa Phát KS320 K2C1
Bên ngoài: W689 x D691 x H1402 mm
Chưa VAT: 12,760,000 đ
Có VAT 10%: 14,036,000 đ
Két bạc Hòa Phát KS275 K2C1
W590 x D598 x H1270 mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Két bạc Hòa Phát KS250 K2C1
Bên ngoài: W589 x D600 x H1265 mm
Chưa VAT: 8,910,000 đ
Có VAT 10%: 9,801,000 đ
Két bạc Hòa Phát KS190 K2C1
W590 x D598 x H993 mm
Chưa VAT: 6,740,000 đ
Có VAT 10%: 7,414,000 đ
Két bạc Hòa Phát KS168 K1C1
W616 x D603 x H871
Chưa VAT: 6,100,000 đ
Có VAT 10%: 6,710,000 đ
Két bạc Hòa Phát KS110 K2C1
W481 x D558 x H665 mm
Chưa VAT: 4,080,000 đ
Có VAT 10%: 4,488,000 đ
Két bạc Hòa Phát KS50D
W347 x D427 x H517 mm
Chưa VAT: 2,470,000 đ
Có VAT 10%: 2,717,000 đ
Két sắt Hòa Phát KS190K1DT
Bên ngoài: W589 x D600 x H988 mm
Chưa VAT: 7,010,000 đ
Có VAT 10%: 7,711,000 đ
Két sắt Hòa Phát  KS35-DT
W305 x D370 x H445mm
Chưa VAT: 2,490,000 đ
Có VAT 10%: 2,739,000 đ
Két chống cháy Hòa Phát KS90K1C1DT
W400 x D536 x H618 mm
Chưa VAT: 3,710,000 đ
Có VAT 10%: 4,081,000 đ
Két sắt điện tử Hòa Phát KS50DT
W482 x D426 x H382
Chưa VAT: 2,790,000 đ
Có VAT 10%: 3,069,000 đ
Két sắt chống cháy Hòa Phát KS110K1C1
Bên ngoài: W481 x D560 x H677 mm
Chưa VAT: 3,950,000 đ
Có VAT 10%: 4,345,000 đ
Két sắt khách sạn Hòa Phát KKS01
W370 x D260 x H260
Chưa VAT: 1,580,000 đ
Có VAT 10%: 1,738,000 đ
Két sắt 2 tầng Hòa Phát KS50T2K1C1
W482 x D426 x H727
Chưa VAT: 4,650,000 đ
Có VAT 10%: 5,115,000 đ
Két sắt 4 tầng Hòa Phát KS50T4K1C1
W482 x D426 x H1377mm
Chưa VAT: 7,680,000 đ
Có VAT 10%: 8,448,000 đ
Két sắt chống cháy Hòa Phát KS90K1C1
W400 x D536 x H618 mm
Chưa VAT: 3,480,000 đ
Có VAT 10%: 3,828,000 đ
Két sắt chống cháy Hòa Phát KKS02
W420 x D320 x H320mm
Chưa VAT: 1,870,000 đ
Có VAT 10%: 2,057,000 đ
Két sắt chống cháy Hòa Phát KKS03
W470 x D350 x H350mm
Chưa VAT: 2,020,000 đ
Có VAT 10%: 2,222,000 đ
KS135MK1C1-két bạc chống cháy hòa phát
W575 x D495 x H730
Chưa VAT: 5,010,000 đ
Có VAT 10%: 5,511,000 đ
KS135K2C1 két sắt nội thất hòa phát
W575 x D495 x H730mm
Chưa VAT: 4,860,000 đ
Có VAT 10%: 5,346,000 đ
KS250DT két sắt hòa phát chống cháy khóa mã điện tử nặng 250kg
Bên ngoài: W589 x D600 x H1265 mm
Chưa VAT: 9,190,000 đ
Có VAT 10%: 10,109,000 đ
KS50N-Két bạc chống cháy hòa phát
W482 x D426 x H382mm
Chưa VAT: 2,470,000 đ
Có VAT 10%: 2,717,000 đ
KS35N-két bạc chống cháy hòa phát nặng 35kg
Bên ngoài: W411 x D374 x H338
Chưa VAT: 2,170,000 đ
Có VAT 10%: 2,387,000 đ
KS110M-K1C1 két sắt hòa phát,khóa cơ kết hợp điện tử
W481 X D558 X H665mm
Chưa VAT: 6,200,000 đ
Có VAT 10%: 6,820,000 đ
KS135M-K2C1 két sắt hòa phát,khóa cơ kết hợp điện tử
481x562x764
Chưa VAT: 7,200,000 đ
Có VAT 10%: 7,920,000 đ
KS500K2C1 két sắt hòa phát chống cháy
W990 xD642 x H1634mm
Chưa VAT: 18,820,000 đ
Có VAT 10%: 20,702,000 đ
Két sắt Fortune KF35N
W411 x D374 x H338mm
Chưa VAT: 2,300,000 đ
Có VAT 10%: 2,530,000 đ
KS35N két bạc chống cháy hòa phát nặng 35kg mầu hồng chì
W410 x D374 x H340
Chưa VAT: 2,170,000 đ
Có VAT 10%: 2,387,000 đ
KS35D két sắt hòa phát mầu hồng chì nặng 35kg
W305 x D370 x H445
Chưa VAT: 2,170,000 đ
Có VAT 10%: 2,387,000 đ