Hotline: 0904040588

Két sắt Nhập khẩu

KÉT SẮT HÀN QUỐC BOOIL BS-C310
310mmx420mmx355mm
Chưa VAT: 3,700,000 đ
Có VAT 10%: 4,070,000 đ
KÉT SẮT HÀN QUỐC BOOIL BS-T310
310mmx420mmx355mm
Chưa VAT: 4,000,000 đ
Có VAT 10%: 4,400,000 đ
KÉT SẮT HÀN QUỐC BOOIL BS-T360
CxRxS) 360mmx490mmx425mm
Chưa VAT: 4,450,000 đ
Có VAT 10%: 4,895,000 đ
KÉT SẮT HÀN QUỐC BOOIL BS-C360
(CxRxS) 360mmx490mmx425mm
Chưa VAT: 4,180,000 đ
Có VAT 10%: 4,598,000 đ
KÉT SẮT HÀN QUỐC BOOIL BS-T500
(CxRxS) 500mmx350mmx425mm
Chưa VAT: 4,636,000 đ
Có VAT 10%: 5,099,600 đ
KÉT SẮT HÀN QUỐC BOOIL BS-C500
CxRxS) 500mmx350mmx425mm
Chưa VAT: 4,360,000 đ
Có VAT 10%: 4,796,000 đ
KÉT SẮT HÀN QUỐC BOOIL BS-T610
(CxRxS) 610mmx450mmx460mm
Chưa VAT: 8,000,000 đ
Có VAT 10%: 8,800,000 đ
KÉT SẮT HÀN QUỐC BOOIL BS-C610
(CxRxS) 610mmx450mmx460mm
Chưa VAT: 7,700,000 đ
Có VAT 10%: 8,470,000 đ
KÉT SẮT HÀN QUỐC BOOIL BS-T670
:(CxRxS) 670mmx500mmx470mm
Chưa VAT: 9,010,000 đ
Có VAT 10%: 9,911,000 đ
Két nhập ngoại EIKO 702-C
W590 x D593 x H1270
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Két nhập ngoại EIKO 701-C
W590 x D593 x H930
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Két nhập ngoại EIKO 700-C
W590 x D593 x H760
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Két Eiko ES-30
W483 x D592 x H685
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Két Eiko SST-L
W344 x D437 x H512
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Két Eiko SST-C
W344 x D437 x H512
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Két Eiko 700-E
H760 x W590 x D593
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Két Eiko ES-20XPL
H526 x W430 x D482
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Két Eiko ES-20
H526 x W430 x D482
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Két Eiko SS-L
H372 x D484 x H437
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Két Eiko vân tay SD- FE
H665 x W463 x D512
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Két Eiko SS-XPL
H372 x W484 x D437
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Két Eiko vân tay SS- FE
H484 x W437 x D372
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Két Eiko vân tay 700- FE
H590 x W593 x D760
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Két Sanzil SZ 300 AE
H690 x W415 x D370
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Két Sanzil SZ 700 ALD
H770 x W500 x D520
Chưa VAT: 6,500,000 đ
Có VAT 10%: 7,150,000 đ
Két Sanzil SZ 350 ALD
H380 x W496 x D425
Chưa VAT: 3,200,000 đ
Có VAT 10%: 3,520,000 đ
Két Sanzil SZ 350 AB
H380 x W496 x D425
Chưa VAT: 2,900,000 đ
Có VAT 10%: 3,190,000 đ
KDH31-két sắt nhập khẩu hàn quốc
W412 x D363 x H360mm
Chưa VAT: 4,500,000 đ
Có VAT 10%: 4,950,000 đ
KDH33 Két sắt Hàn Quốc
W412 x D363 x H360mm
Chưa VAT: 4,100,000 đ
Có VAT 10%: 4,510,000 đ
KDH36-Black két sắt nhập khẩu hàn quốc mầu đen
W352 x D433 x H420mm
Chưa VAT: 4,300,000 đ
Có VAT 10%: 4,730,000 đ