Hotline: 0904040588

Bàn gỗ tự nhiên

Ghế phòng ăn Hòa Phát TGA22
W450 x D435 x H900 mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Ghế phòng ăn Hòa Phát TGA21
W440 x D560 x H970 mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Ghế phòng ăn Hòa Phát TGA20
W450 x D525 x H985 mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Ghế phòng ăn Hòa Phát TGA19
W440 x D590 x H970 mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Ghế phòng ăn Hòa Phát TGA18
W440 x D580 x H1020 mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Ghế phòng ăn Hòa Phát TGA17
W420 x D550 x H970 mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Ghế phòng ăn Hòa Phát TGA16
W460 x D535 x H1080 mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Ghế phòng ăn Hòa Phát TGA15
W430 x D560 x H1020 mm
Chưa VAT: 500,000 đ
Có VAT 10%: 550,000 đ
Ghế phòng ăn Hòa Phát TGA12
W440 x D540 x H990 mm
Chưa VAT: 6,800,000 đ
Có VAT 10%: 7,480,000 đ
Ghế phòng ăn Hòa Phát TGA10
W445 x D537 x H1063 mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Ghế phòng ăn Hòa Phát TGA08
W475 x D515 x H1005 mm
Chưa VAT: 630,000 đ
Có VAT 10%: 693,000 đ
Ghế phòng ăn Hòa Phát TGA03
W450 x D525 x H950 mm
Chưa VAT: 500,000 đ
Có VAT 10%: 550,000 đ
Ghế phòng ăn Hòa Phát TGA02
W425 x D530 x H970 mm
Chưa VAT: 680,000 đ
Có VAT 10%: 748,000 đ
Ghế phòng ăn Hòa Phát TGA01-NỈ
W440 x D520 x H1073 mm
Chưa VAT: 560,000 đ
Có VAT 10%: 616,000 đ
Ghế phòng ăn Hòa Phát TGA01
W440 x D520 x H1073 mm
Chưa VAT: 750,000 đ
Có VAT 10%: 825,000 đ
Bàn phòng ăn Hòa Phát TB22
W1600 x D800 x H750 mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Bàn phòng ăn Hòa Phát TB21
phi 1400 x 750 (Bàn tròn + 6 ghế)
Chưa VAT: 6,335,000 đ
Có VAT 10%: 6,968,500 đ
Bàn phòng ăn Hòa Phát TB20
W1800 x D900 x H750 mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Bàn phòng ăn Hòa Phát TB19
W1600 x D800 x H750 mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Bàn phòng ăn Hòa Phát TB18
W1600 x D800 x H750 mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Bàn phòng ăn Hòa Phát TB17
W1400 x D800 x H750 mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Bàn phòng ăn Hòa Phát TB16

Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Bàn phòng ăn Hòa Phát TB15

Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Bàn phòng ăn Hòa Phát TB12
1600 x 850 x 750
Chưa VAT: 6,800,000 đ
Có VAT 10%: 7,480,000 đ
TB1018 (TB10) bàn ăn gỗ tự nhiên acacia hòa phát
1800 X 900 X 750mm
Chưa VAT: 2,900,000 đ
Có VAT 10%: 3,190,000 đ
TB0916 (TB09 ) bàn ăn gỗ tự nhiên hòa phát
1600 X 800 X 750
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Bàn phòng ăn Hòa Phát TB06
W1600 x D 800 x H750mm
Chưa VAT: 3,000,000 đ
Có VAT 10%: 3,300,000 đ
Bàn phòng ăn Hòa Phát TB04

Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
TB0316V (TB03) bàn ghế ăn gỗ verneer acacia
1600 x 800 x 750mm
Chưa VAT: 1,930,000 đ
Có VAT 10%: 2,123,000 đ
Ghế hội trường gỗ tự nhiên TGA01V
W430 x D520 x H1050 mm
Chưa VAT: 650,000 đ
Có VAT 10%: 715,000 đ