BÀN QUẦY LỄ TÂN

Bàn quầy lễ tân BQ101
W2200 x D780 x H1150 mm
Chưa VAT: 3,500,000 đ
Có VAT 10%: 3,850,000 đ
Bàn quầy lễ tân BQ102
W2200 x D850 x H1150 mm
Chưa VAT: 3,595,000 đ
Có VAT 10%: 3,954,500 đ
Bàn quầy lễ tân BQ101
W2200 x D780 x H1150 mm
Chưa VAT: 3,500,000 đ
Có VAT 10%: 3,850,000 đ
Quầy lễ tân BQ2400R
Rộng 2400 x Sâu 930 x Cao 1100 mm
Chưa VAT: 8,500,000 đ
Có VAT 10%: 9,350,000 đ
Bàn quầy lễ tân BQ30
tính theo md
Chưa VAT: 3,000,000 đ
Có VAT 10%: 3,300,000 đ
Bàn quầy lễ tân BQ29
Tính theo mdai
Chưa VAT: 3,000,000 đ
Có VAT 10%: 3,300,000 đ
Bàn quầy lễ tân Hòa Phát BQ024
Tính theo m dài
Chưa VAT: 3,000,000 đ
Có VAT 10%: 3,300,000 đ
Bàn quầy lễ tân Hòa Phát BQ25
Tính theo m dài
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Bàn quầy lễ tân Hòa Phát BQ23
Tính theo m dài
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Bàn quầy lễ tân Hòa Phát BQ22
Tính theo m dài
Chưa VAT: 3,000,000 đ
Có VAT 10%: 3,300,000 đ
Bàn quầy lễ tân Hòa Phát BQ19
Tính theo m dài
Chưa VAT: 3,000,000 đ
Có VAT 10%: 3,300,000 đ
Bàn quầy lễ tân Hòa Phát BQ18
Tính theo m dài
Chưa VAT: 3,000,000 đ
Có VAT 10%: 3,300,000 đ
Bàn quầy lễ tân Hòa Phát BQ20
Tính theo m dài
Chưa VAT: 3,000,000 đ
Có VAT 10%: 3,300,000 đ
Bàn quầy lễ tân Hòa Phát BQ16
Tính theo m dài
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Bàn quầy lễ tân Hòa Phát BQ15

Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Bàn quầy lễ tân Hòa Phát BQ14
Tính theo m dài
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Bàn quầy lễ tân Hòa Phát BQ13
Tính theo m dài
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Bàn quầy lễ tân Hòa Phát BQ12
Tính theo m dài
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Bàn quầy lễ tân Hòa Phát BQ11
Tính theo m dài
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
BBàn quầy lễ tân Hòa Phát BQ10
Tính theo m dài
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Bàn quầy lễ tân Hòa Phát BQ04
Tính theo m dài
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
hỗ trợ trực tuyến 0918.74.8338
024.6660.3838
024.6658.3939