Hotline: 0904040588

GHẾ GẤP,GHẾ NAN

Ghế gấp khung thép Hòa Phát G135
W440 x D500 x H820 mm
Chưa VAT: 185,000 đ
Có VAT 10%: 203,500 đ
Ghế gấp khung thép Hòa Phát G135
W440 x D500 x H820 mm
Chưa VAT: 185,000 đ
Có VAT 10%: 203,500 đ
Ghế hội trường Hòa Phát TC102
W535 x D600 x H845 mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Ghế gấp Hòa Phát G04I
W440 x D519 x H844 mm
Chưa VAT: 316,000 đ
Có VAT 10%: 347,600 đ
Ghế gấp Hòa Phát G18C-I
W425 x D440 x H1034 mm
Chưa VAT: 310,000 đ
Có VAT 10%: 341,000 đ
Ghế gấp Hòa Phát G02-I
W430 x D420 x H 990mm
Chưa VAT: 335,000 đ
Có VAT 10%: 368,500 đ
Ghế gấp chân mạ Hòa Phát G01M
W440 x D500 x H850 mm
Chưa VAT: 255,000 đ
Có VAT 10%: 280,500 đ
Ghế gấp chân sơn Hòa Phát G01S
W440 x D500 x H850 mm
Chưa VAT: 185,000 đ
Có VAT 10%: 203,500 đ
Ghế gấp chân inox Hòa Phát G01I
W440 x D500 x H850 mm
Chưa VAT: 260,000 đ
Có VAT 10%: 286,000 đ
Ghế gấp Hòa Phát G30M
460x450x450-820
Chưa VAT: 230,000 đ
Có VAT 10%: 253,000 đ
Ghế gấp chân sơn Hòa Phát G30S
460x450x450-820
Chưa VAT: 190,000 đ
Có VAT 10%: 209,000 đ
Ghế gấp chân mạ Hòa Phát G04M
W480 x D515 x H890 mm
Chưa VAT: 310,000 đ
Có VAT 10%: 341,000 đ
Ghế gấp chân sơn Hòa Phát G04S
W480 x D515 x H890 mm
Chưa VAT: 245,000 đ
Có VAT 10%: 269,500 đ
Ghế inox dùng trong thiết bị y tế Hòa Phát GDQ01I
W380 x D380 x 520-670
Chưa VAT: 380,000 đ
Có VAT 10%: 418,000 đ
Ghế nan Hòa Phát G05-I đệm nỉ
W400 x D510 x H990mm
Chưa VAT: 340,000 đ
Có VAT 10%: 374,000 đ
G03M-D019 ghế gấp nội thất hòa phát đệm da bò chân mạ
W430 x D505 x H790mm
Chưa VAT: 370,000 đ
Có VAT 10%: 407,000 đ
G03S-D006 ghế gấp Chân sơn hòa phát đệm xanh da trời
W430 x D505 x H790mm
Chưa VAT: 260,000 đ
Có VAT 10%: 286,000 đ
Ghế gấp khung thép Hòa Phát G02M
W440 x D500 x H985 mm
Chưa VAT: 310,000 đ
Có VAT 10%: 341,000 đ
G02S-D019 ghế gấp nội thất hòa phát chân sơn
W440 x D500 x H985 mm
Chưa VAT: 224,000 đ
Có VAT 10%: 246,400 đ
G07M Ghế tựa hòa phát chân mạ,đệm nhựa
W500xD565xH780
Chưa VAT: 375,000 đ
Có VAT 10%: 412,500 đ
G07S Ghế tựa hòa phát chân sơn,đệm nhựa
W500xD565xH780
Chưa VAT: 330,000 đ
Có VAT 10%: 363,000 đ
G14M ghế gấp nội thất hòa phát đệm nhựa,chân sắt mạ
W430 x D515 x H790 mm
Chưa VAT: 300,000 đ
Có VAT 10%: 330,000 đ
G14S ghế gấp chân sắt sơn,đệm nhựa hòa phát
W430 x D515 x H790 mm
Chưa VAT: 240,000 đ
Có VAT 10%: 264,000 đ
G17M-COMPOSITE ghế gấp chân mạ, composite hoà phát
430x500x990mm
Chưa VAT: 360,000 đ
Có VAT 10%: 396,000 đ
G17M-D019 ghế gấp chân mạ,đệm giả da PVC hoà phát
430x500x990mm
Chưa VAT: 320,000 đ
Có VAT 10%: 352,000 đ
G17S-D001 ghế gấp chân sắt sơn,đệm PVC hoà phát
430x500x990mm
Chưa VAT: 225,000 đ
Có VAT 10%: 247,500 đ
G17S-COMPOSITE ghế gấp chân sắt sơn,đệm nhựa composite hoà phát
430x500x990mm
Chưa VAT: 275,000 đ
Có VAT 10%: 302,500 đ
G20M Ghế ăn ghế tựa nội thất hòa phát chân mạ
470x490x910mm
Chưa VAT: 390,000 đ
Có VAT 10%: 429,000 đ
G20S Ghế ăn ghế tựa nội thất hòa phát chân sơn
470x490x910mm
Chưa VAT: 320,000 đ
Có VAT 10%: 352,000 đ
G27M ghế gấp nội thất hòa phát chân mạ đệm giả da PVC
W430 X D485 X 960
Chưa VAT: 315,000 đ
Có VAT 10%: 346,500 đ