Sắp xếp theo    
 
 
 
Ghế bar B11.1
W450xD460xH630/840
Chưa VAT: 1.000.000
Có VAT 10%: 1.100.000
B05GGhế quầy bar nội thất 190 bộ quốc phòng chân xoay mạ
400x400x900/1120
Chưa VAT: 1.150.000
Có VAT 10%: 1.265.000
B11 Ghế Bar lưng thấp bọc da PU chân đế mạ nội thất 190
450x470x(810-1030)mm
Chưa VAT: 1.136.000
Có VAT 10%: 1.249.600
B10 Ghế quầy bar nội thất 190
400x470x(680-900)mm
Chưa VAT: 909.000
Có VAT 10%: 999.900
 
B09.1 ghế quầy bar nội thất 190
400x400x(450/570)
Chưa VAT: 682.000
Có VAT 10%: 750.200
B09M ghế quầy bar nội thất 190
400x400x570-790mm
Chưa VAT: 970.000
Có VAT 10%: 1.067.000
B09N ghế quầy bar nội thất 190
400x400x570-790mm
Chưa VAT: 820.000
Có VAT 10%: 902.000
B09 ghế quầy bar nội thất 190
400x400x570-790mm
Chưa VAT: 820.000
Có VAT 10%: 902.000
 
B08T ghế quầy bar nội thất 190
400x400x570-790mm
Chưa VAT: 820.000
Có VAT 10%: 902.000
B08N ghế quầy bar chân nhưa nội thất 190
400x400x570-790mm
Chưa VAT: 820.000
Có VAT 10%: 902.000
B08 ghế quầy bar nội thất 190
400x400x570-790mm
Chưa VAT: 920.000
Có VAT 10%: 1.012.000
B07 ghế quầy bar nội thất 190 bộ quốc phòng chân xoay mạ
420x500x980/1200mm
Chưa VAT: 1.010.000
Có VAT 10%: 1.111.000
 
B07 ghế quầy bar nội thất 190 bộ quốc phòng chân xoay nhựa
420x500x980/1200mm
Chưa VAT: 910.000
Có VAT 10%: 1.001.000
B07 ghế quầy bar nội thất 190 bộ quốc phòng
420x500x980/1200mm
Chưa VAT: 910.000
Có VAT 10%: 1.001.000
B06.1 Ghế Bar lưng liền bọc vải nỉ,chân mạ nội thất 190
480x480x(860-1080)mm
Chưa VAT: 1.075.000
Có VAT 10%: 1.182.500
B06 gGhế quầy bar nội thất 190 bộ quốc phòng chân xoay mạ
420x470x940/1160mm
Chưa VAT: 910.000
Có VAT 10%: 1.001.000
 
B06 ghế quầy bar nội thất 190 bộ quốc phòng
420x470x940/1160mm
Chưa VAT: 910.000
Có VAT 10%: 1.001.000
B06 ghế quầy bar nội thất 190 bộ quốc phòng chân xoay nhựa
420x470x940/1160mm
Chưa VAT: 910.000
Có VAT 10%: 1.001.000
B05 ghế quầy bar nội thất 190 bộ quốc phòng
400x400x900/1120mm
Chưa VAT: 1.050.000
Có VAT 10%: 1.155.000
B05 ghế quầy bar nội thất 190 bộ quốc phòng chân xoay nhựa
400x400x900/1120
Chưa VAT: 1.050.000
Có VAT 10%: 1.155.000
 
B02 ghế quầy bar nội thất 190 bộ quốc phòng
500x500x850/1070mm
Chưa VAT: 1.045.000
Có VAT 10%: 1.149.500
Ghế quầy bar B04.1
W400xD400xH680/901
Chưa VAT: 1.200.000
Có VAT 10%: 1.320.000
Ghế quầy bar B04
W400xD400xH680/900
Chưa VAT: 1.365.000
Có VAT 10%: 1.501.500
Ghế quầy bar B01
460x460x750/970mm
Chưa VAT: 865.000
Có VAT 10%: 951.500
 
Ghế quầy bar B03
400x450x1000/1220
Chưa VAT: 1.045.000
Có VAT 10%: 1.149.500