Sắp xếp theo    
 
 
 
BKS04+GKS04 Bàn ghế khách sạn
W700 x D600 x H750 mm
Chưa VAT: 1.710.000
Có VAT 10%: 1.881.000
BKS01+ GKS01 Bàn ghế khách sạn
W560 x D595 x H905 mm
Chưa VAT: 1.710.000
Có VAT 10%: 1.881.000
BKS02+GKS02
1 bàn,2 ghế
Chưa VAT: 1.900.000
Có VAT 10%: 2.090.000