Sắp xếp theo    
 
 
 
Tủ giám đốc DC1350VM9
W1350 x D400 x H2000 mm
Chưa VAT: 6.100.000
Có VAT 10%: 6.710.000
Tủ giám đốc DC1350V9
W1350 x D400 x H2000 mm
Chưa VAT: 8.000.000
Có VAT 10%: 8.800.000
Tủ giám đốc DC1240VM9
W1350 x D400 x H2000 mm
Chưa VAT: 4.800.000
Có VAT 10%: 5.280.000
Tủ giám đốc DC1240V9
W1350 x D400 x H2000 mm
Chưa VAT: 6.200.000
Có VAT 10%: 6.820.000
 
Tủ hồ sơ 2 buồng DC940VM9
W900 x D400 x H2000 mm
Chưa VAT: 4.200.000
Có VAT 10%: 4.620.000
Tủ hồ sơ 2 buồng DC940VM9
W900 x D400 x H2000 mm
Chưa VAT: 4.200.000
Có VAT 10%: 4.620.000
Tủ tài liệu 2 buồng DC940V9
W900 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 4.850.000
Có VAT 10%: 5.335.000
Tủ giám đốc Veneer DC1840VM5
W1800 x D455 x H2000 mm
Chưa VAT: 6.980.000
Có VAT 10%: 7.678.000
 
Tủ gỗ Verneer Hòa Phát DC1840V5
W1800 x D455 x H2000mm
Chưa VAT: 11.000.000
Có VAT 10%: 12.100.000
Tủ giám đốc Veneer DC1350VM4
W1350 x D430 x H2000 mm
Chưa VAT: 5.450.000
Có VAT 10%: 5.995.000
Tủ gỗ Verneer Hòa Phát DC1350V4
1350x430x2100mm
Chưa VAT: 8.240.000
Có VAT 10%: 9.064.000
Tủ giám đốc Veneer DC2000VM2
W2000 x D450 x H2000 mm
Chưa VAT: 6.800.000
Có VAT 10%: 7.480.000
 
Tủ gỗ Verneer Hòa Phát DC2000V2
W2000 x D450 x H2000 mm
Chưa VAT: 9.450.000
Có VAT 10%: 10.395.000
Tủ giám đốc Veneer DC1840VM1
W1800 x D400 x H2000 mm
Chưa VAT: 6.600.000
Có VAT 10%: 7.260.000
Tủ giám đốc Veneer DC1840V1
W1800 x D400 x H2000 mm
Chưa VAT: 9.300.000
Có VAT 10%: 10.230.000
Tủ giám đốc gỗ LUXT2820V1
W2805 x D400 x H1990 mm
Chưa VAT: 5.900.000
Có VAT 10%: 6.490.000
 
DC2448V6 (DC2400V6) tủ gỗ verneer nội thất hòa phát
W2400 x D4800 x H2200mm(chưa gồm bàn)
Chưa VAT: 14.270.000
Có VAT 10%: 15.697.000
Tủ thấp giám đốc Hòa Phát DC1240H1
W1200 x D400 x H1000 mm
Chưa VAT: 2.250.000
Có VAT 10%: 2.475.000
Tủ giám đốc 3 buồng DC1240V11
W1200 x D400 x H2000 mm
Chưa VAT: 6.800.000
Có VAT 10%: 7.480.000
DC3242V8 (DC3240H2) tủ lãnh đạo gỗ veneer
W3200 x D460 x H2000mm
Chưa VAT: 16.000.000
Có VAT 10%: 17.600.000
 
DC3246V7 (DC3240H1 ) tủ tãnh đạo gỗ veneer nội thất hòa phát
W3200 x D460 x H2000mm
Chưa VAT: 18.260.000
Có VAT 10%: 20.086.000
DC3240H2 tủ tổng giám đốc ,chủ tịch,lãnh đạo gỗ veneer nội thất hòa phát
W3200 x D460 x H2000mm
Chưa VAT: 16.000.000
Có VAT 10%: 17.600.000
Tủ tài liệu Hòa Phát DC1200V1
W1200 x D450 x H2000 mm
Giá: Liên hệ