Sắp xếp theo    
 
 

Nội Thất Hòa Phát Hà Nội

 
PC14-3 Ghế phòng chờ nội thất hòa phát
W1500 x D510 x H825 mm
Chưa VAT: 1.050.000
Có VAT 10%: 1.155.000
PC14-2 Hoà Phát
1010x510x815mm
Chưa VAT: 720.000
Có VAT 10%: 792.000
Ghế phòng chờ PC205Y3
W2490 x D550 x H820mm
Chưa VAT: 1.650.000
Có VAT 10%: 1.815.000
PC204Y3-S ghế chờ nội thất hoà phát
1980x550x820mm
Chưa VAT: 1.300.000
Có VAT 10%: 1.430.000
 
PC203Y3-S ghế chờ nội thất hoà phát chân sơn
1465x550x820mm
Chưa VAT: 1.080.000
Có VAT 10%: 1.188.000
PC202Y3 chân sơn,ghế phòng chờ đệm nhựa
W950 x D550 x H820mm
Chưa VAT: 800.000
Có VAT 10%: 880.000
Ghế phòng chờ Hòa Phát PC204W3
W1980 x D530 x H770 mm
Chưa VAT: 1.600.000
Có VAT 10%: 1.760.000
Ghế phòng chờ Hòa Phát PC203W3
W1465 x D530 x H840 mm
Chưa VAT: 1.200.000
Có VAT 10%: 1.320.000
 
Ghế phòng chờ Hòa Phát PC202W3-S
W960 x D530 x H770 mm.
Chưa VAT: 820.000
Có VAT 10%: 902.000
PC205T1 chân sơn- ghế phòng chờ hòa phát 5 chỗ,đệm nhựa
W2520 x D520 x H770mm
Chưa VAT: 1.380.000
Có VAT 10%: 1.518.000
PC204T1-S ghế chờ nội thất hoà phát chân sơn
2010x520x770mm
Chưa VAT: 1.150.000
Có VAT 10%: 1.265.000
PC203T1-I ghế chờ nội thất hoà phát chân inox
W1495 x D520 x H770 mm.
Chưa VAT: 1.110.000
Có VAT 10%: 1.221.000
 
PC203T1-S ghế chờ nội thất hoà phát chân sơn
1495x520x770mm
Chưa VAT: 900.000
Có VAT 10%: 990.000
PC202T1-M ghế chờ nội thất hoà phát chân mạ
980x520x770mm
Chưa VAT: 900.000
Có VAT 10%: 990.000
PC202T1-S ghế chờ nội thất hoà phát chân sơn
980x520x770mm
Chưa VAT: 630.000
Có VAT 10%: 693.000
Ghế phòng chờ Hòa Phát PC204NM
W2120 x D660 x H995 mm
Chưa VAT: 2.840.000
Có VAT 10%: 3.124.000
 
Ghế chờ hoà phát chân sơn PC204N-YC3-S
W2120 x D660 x H995 mm
Chưa VAT: 2.750.000
Có VAT 10%: 3.025.000
Ghế phòng chờ Hòa Phát PC203N
W1580 x D660 x H995 mm
Chưa VAT: 2.200.000
Có VAT 10%: 2.420.000
PC203N-YC3-S ghế chờ chân sơn
W1580 x D660 x H995 mm
Chưa VAT: 2.100.000
Có VAT 10%: 2.310.000
PC202N-YC3-M ghế chờ nội thất hoà phát chân mạ
W1120 x D660 x H995 mm.
Chưa VAT: 1.550.000
Có VAT 10%: 1.705.000
 
PC202N-YC3-S ghế chờ nội thất hoà phát chân sơn
1040x660x995mm
Chưa VAT: 1.430.000
Có VAT 10%: 1.573.000
Ghế phòng chờ PC52
W1453 x D580 x H920 mm
Chưa VAT: 1.200.000
Có VAT 10%: 1.320.000
Ghế phòng chờ Hòa Phát PC51
W1455 x D580 x H910 mm
Chưa VAT: 1.010.000
Có VAT 10%: 1.111.000
Ghế phòng chờ Hòa Phát PC01
W1700 x D(550-775) x H820 mm
Chưa VAT: 2.170.000
Có VAT 10%: 2.387.000
 
GPC05N-3 ghế phòng chờ hoà phát 3 chỗ
W1555 x D(640-850) x H860 mm.
Chưa VAT: 3.210.000
Có VAT 10%: 3.531.000
Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC05N-2
W1055 x D(640-850) x H860 mm.
Chưa VAT: 2.150.000
Có VAT 10%: 2.365.000
GPC05N-1 ghế phòng chờ hoà phát 1 chỗ
W540 x D(640-850) x H860 mm.
Chưa VAT: 1.100.000
Có VAT 10%: 1.210.000
Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC05D-3
1500 x640-850x870mm
Chưa VAT: 3.210.000
Có VAT 10%: 3.531.000
 
Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC05D-2
W1055 x D(640-850) x H860 mm.
Chưa VAT: 2.150.000
Có VAT 10%: 2.365.000
Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC05D-1
W540 x D(640-850) x H860 mm.
Chưa VAT: 1.100.000
Có VAT 10%: 1.210.000
Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC05G-2
W1055xD640-850xH870.
Chưa VAT: 2.150.000
Có VAT 10%: 2.365.000
Ghế phòng chờ Hòa Phát GPC05G-3
W1555 x D(640-850) x H860 mm.
Chưa VAT: 3.210.000
Có VAT 10%: 3.531.000
 
Tổng số 2084. Trang trước 1 | 2 | 3 | [4] | 5 | 6 | 7 | 8 | ... | 66   Trang sau