Sắp xếp theo    
 
 
 
Bàn ăn gấp khung thép BG06K16
Ø1600 x 750 mm
Chưa VAT: 1.700.000
Có VAT 10%: 1.870.000
Bàn ăn công nghiệp BG05-518 không ngăn
W1800 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 675.000
Có VAT 10%: 742.500
Bàn gấp chân sắt BG05-516 không ngăn
W1600 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 625.000
Có VAT 10%: 687.500
Bàn ăn công nghiệp BG05-516 có ngăn
W1600 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 705.000
Có VAT 10%: 775.500
 
Bàn ăn công nghiệp BG05-514 không ngăn
W1400 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 580.000
Có VAT 10%: 638.000
Bàn ăn công nghiệp BG05-514
W1400 x D500 x H750 mm
Chưa VAT: 640.000
Có VAT 10%: 704.000
Bàn gấp chân sắt BG05 có ngăn
W1500 x D450 x H750 mm
Chưa VAT: 660.000
Có VAT 10%: 726.000
Bàn gấp chân sắt BG05-512
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 550.000
Có VAT 10%: 605.000
 
TH12 bàn máy tính chân sắt mặt gỗ
W1200 x D600 x H750 mm
Chưa VAT: 1.660.000
Có VAT 10%: 1.826.000
HU12C2L Bàn làm việc mặt gỗ Laminate
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.100.000
Có VAT 10%: 1.210.000
HU12C2M Bàn làm việc mặt gỗ Melamine
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 880.000
Có VAT 10%: 968.000
HU12SC2M Bàn làm việc mặt gỗ Melamine
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 840.000
Có VAT 10%: 924.000
 
HU12SC2L Bàn làm việc mặt gỗ Laminate
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.060.000
Có VAT 10%: 1.166.000
HU18M Bàn làm việc chân sắt
W1800 x D700 x H750 mm
Chưa VAT: 1.280.000
Có VAT 10%: 1.408.000
Bàn chân sắt Hòa Phát HU18L
W1800 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.530.000
Có VAT 10%: 1.683.000
Bàn làm việc chân sắt Hòa Phát HU16L
1600x700x750mm
Chưa VAT: 1.460.000
Có VAT 10%: 1.606.000
 
HU16M Bàn làm việc mặt gỗ Melamine
W1600 x D700 x H750 mm
Chưa VAT: 1.200.000
Có VAT 10%: 1.320.000
Bàn làm việc chân sắt Hòa Phát HU15M
1500x700x750mm
Chưa VAT: 1.135.000
Có VAT 10%: 1.248.500
Bàn làm việc chân sắt Hòa Phát HU15L
Chưa VAT: 1.380.000
Có VAT 10%: 1.518.000
Bàn chân sắt HU14M
W1400 x D700 x h750mm
Chưa VAT: 1.100.000
Có VAT 10%: 1.210.000
 
Bàn chân sắt Hòa Phát HU14L
1400x700x750mm
Chưa VAT: 1.400.000
Có VAT 10%: 1.540.000
HU12M Bàn làm việc mặt gỗ Melamine
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 870.000
Có VAT 10%: 957.000
HU12SL Bàn làm việc mặt gỗ Lamilate
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.060.000
Có VAT 10%: 1.166.000
Bàn chân sắt Hòa Phát HU12L
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.100.000
Có VAT 10%: 1.210.000
 
HU12SM Bàn làm việc mặt gỗ Melamine
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 850.000
Có VAT 10%: 935.000
Bàn làm việc chân sắt Hòa Phát LC160
W1600 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 3.700.000
Có VAT 10%: 4.070.000
Bàn làm việc chân sắt Hòa Phát LC1500
W1500 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 3.500.000
Có VAT 10%: 3.850.000
Bàn chân sắt LC140
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 3.250.000
Có VAT 10%: 3.575.000
 
Bàn chân sắt LC12
W1200 x D700 x H750 mm
Chưa VAT: 2.310.000
Có VAT 10%: 2.541.000
Bàn chân sắt hộc liền LUX140HLC10
W1400 x D700 x H750 mm
Chưa VAT: 1.950.000
Có VAT 10%: 2.145.000
Bàn chân sắt 1m4 LUX140C10
W1400 x D700 x H750 mm
Chưa VAT: 1.610.000
Có VAT 10%: 1.771.000
Bàn nhân viên chân sắt LUX120C10
W1200 x D700 x H750 mm
Chưa VAT: 1.390.000
Có VAT 10%: 1.529.000
 
Tổng số 57.  [1] | 2   Trang sau