Sắp xếp theo    
 
 

Bàn ghế văn phòng Xuân Hòa 

 
BVP-13-00HB bàn làm việc văn phòng xuân hòa
1400x700x750mm
Chưa VAT: 1.740.000
Có VAT 10%: 1.914.000
BVP-4S-12H (BVP-13-00H)
1400x700x750mm
Chưa VAT: 1.148.000
Có VAT 10%: 1.262.800
BVP-4S-10HB (BVP-12-04HB)
1400x700x750mm
Chưa VAT: 1.800.000
Có VAT 10%: 1.980.000
BVP-4S-09H (BVP-12-03H)
1200x600x750mm
Chưa VAT: 1.420.000
Có VAT 10%: 1.562.000
 
BVP-4S-10H (BVP-12-04H )
1400x700x750mm
Chưa VAT: 1.695.000
Có VAT 10%: 1.864.500
BHG-06-00-G- bàn làm việc nội thất xuân hòa
1600x600x750mm
Chưa VAT: 900.000
Có VAT 10%: 990.000
BVP-10G bàn làm việc văn phòng nội thất xuân hòa
1200x600x750mm
Chưa VAT: 3.300.000
Có VAT 10%: 3.630.000
BVP-02B bàn làm việc hộc liền xuân hòa
W1200 x D750 x H750mm
Chưa VAT: 930.000
Có VAT 10%: 1.023.000
 
BVP-01B bàn làm việc hộc liền xuân hòa
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 805.000
Có VAT 10%: 885.500
BVP-07-00-V nội thất xuân hòa
1800x900x750mm
Chưa VAT: 1.260.000
Có VAT 10%: 1.386.000
BVP-07-00 bàn làm việc văn phòng xuân hòa
W1800 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 1.180.000
Có VAT 10%: 1.298.000
BVP-06-00-V nội thất xuân hòa
W1800 x D750 x H750mm
Chưa VAT: 1.240.000
Có VAT 10%: 1.364.000
 
BVP-06-00 bàn làm việc văn phòng xuân hòa
W1800 x D750 x H750mm
Chưa VAT: 1.160.000
Có VAT 10%: 1.276.000
BVP-05-00-V nội thất xuân hòa
1600x750x750mm
Chưa VAT: 1.080.000
Có VAT 10%: 1.188.000
BVP-05B (BVP-05-00B)-V nội thất xuân hòa
1600x750x750mm
Chưa VAT: 1.280.000
Có VAT 10%: 1.408.000
BVP-05-00 bàn làm việc văn phòng xuân hòa
W1600 x D750 x H750mm
Chưa VAT: 1.000.000
Có VAT 10%: 1.100.000
 
BVP-05B bàn làm việc hộc liền xuân hòa
W1600 x D750 x H750mm
Chưa VAT: 1.237.000
Có VAT 10%: 1.360.700
BVP-04-00-V nội thất xuân hòa
1500x750x750
Chưa VAT: 970.000
Có VAT 10%: 1.067.000
BVP-04-00 bàn làm việc văn phòng xuân hòa
W1500 x D750 x H750mm
Chưa VAT: 920.000
Có VAT 10%: 1.012.000
BVP-03-00-mầu vàng- bàn làm việc gỗ xuân hòa
1400x750x750mm
Chưa VAT: 870.000
Có VAT 10%: 957.000
 
BVP-03B (BVP-03-00B)-V nội thất xuân hòa
1400x750x750mm
Chưa VAT: 1.150.000
Có VAT 10%: 1.265.000
BVP-03-00 bàn làm việc văn phòng xuân hòa
W1400 x D750 x H750mm
Chưa VAT: 795.000
Có VAT 10%: 874.500
BVP-03B bàn làm việc hộc liền xuân hòa
W1400 x D750 x H750mm
Chưa VAT: 1.080.000
Có VAT 10%: 1.188.000
BVP-02-00-V nội thất xuân hòa
1200x750x750mm
Chưa VAT: 760.000
Có VAT 10%: 836.000
 
BVP-02B (BVP-02-00B)-V xuân hòa
1200x750x750mm
Chưa VAT: 980.000
Có VAT 10%: 1.078.000
BVP-02-00 bàn làm việc văn phòng xuân hòa
W1200 x D750 x H750mm
Chưa VAT: 770.000
Có VAT 10%: 847.000
BVP-01-00-V xuân hòa
1200x600x750mm
Chưa VAT: 640.000
Có VAT 10%: 704.000
BVP-14-00 bàn làm việc văn phòng nội thất xuân hòa
1200x600x750mm
Chưa VAT: 1.210.000
Có VAT 10%: 1.331.000
 
BVT-06-00 bàn máy vi tính nội thất xuân hòa
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.030.000
Có VAT 10%: 1.133.000
BVP-01-00B V
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 800.000
Có VAT 10%: 880.000
Bàn nhân viên Xuân Hòa BVP-01-00
1200x600x750
Chưa VAT: 590.000
Có VAT 10%: 649.000