Sắp xếp theo  
 
 
 
Tủ hồ sơ hòa phát LUX1960-3B2
W1200 x D400 x H1960 mm
Chưa VAT: 3.150.000
Có VAT 10%: 3.465.000
Tủ hồ sơ gỗ LUX1960-3B1
W1200 x D400 x H1960 mm
Chưa VAT: 2.600.000
Có VAT 10%: 2.860.000
Tủ văn phòng gỗ LUX1960-2B3
W800 x D400 x H1960 mm
Chưa VAT: 2.200.000
Có VAT 10%: 2.420.000
Tủ tài liệu gỗ Hòa Phát LUX1960-2B2
W800 x D400 x H1960 mm
Chưa VAT: 1.800.000
Có VAT 10%: 1.980.000
 
Tủ tài liệu gỗ LUX1960-2B1
W800 x D400 x H1960 mm
Chưa VAT: 1.850.000
Có VAT 10%: 2.035.000