Sắp xếp theo  
 
 

Nội thất văn phòng

 
TU15B1C2 tủ sắt đựng quần áo nội thất hòa phát
W1000 x D500x H1950mm
Chưa VAT: 3.130.000
Có VAT 10%: 3.443.000
Tủ sắt an toàn TU09K6C
1000 x 457 x 1830mm
Chưa VAT: 5.300.000
Có VAT 10%: 5.830.000
Tủ sắt an toàn TU09K4C
W1000 x D450 x H1900 mm
Chưa VAT: 4.800.000
Có VAT 10%: 5.280.000
Tủ sắt an toàn TU09K2C
1000 x 457 x 1830mm
Chưa VAT: 4.250.000
Có VAT 10%: 4.675.000
 
Tủ sắt an toàn TU09K6B
W1000 x D450 x H1900 mm
Chưa VAT: 4.080.000
Có VAT 10%: 4.488.000
Tủ sắt an toàn TU09K4B
1000 x 457 x 1830mm
Chưa VAT: 4.000.000
Có VAT 10%: 4.400.000
Tủ sắt an toàn TU09K2B
1000 x 457 x 1830mm
Chưa VAT: 3.850.000
Có VAT 10%: 4.235.000
TU15F tủ sắt hòa phát 15 ngăn kéo có khoá
W380 x D457 x H1320 mm
Chưa VAT: 2.520.000
Có VAT 10%: 2.772.000
 
TU10F tủ sắt hòa phát 10 ngăn kéo
W380 x D457 x 918 mm
Chưa VAT: 1.900.000
Có VAT 10%: 2.090.000
Tủ file Hòa PhátTU7F
W380 x D457 x 676 mm
Chưa VAT: 1.500.000
Có VAT 10%: 1.650.000
TU4FN Tủ File ngang.
W915 x D450 x H1348 mm
Chưa VAT: 3.300.000
Có VAT 10%: 3.630.000
Tủ File tài liệu 4 ngăn TU4F
W465 x D620 x 1320 mm
Chưa VAT: 2.500.000
Có VAT 10%: 2.750.000
 
Tủ File tài liệu 3 ngăn TU3F
W465 x D620 x H1016 mm
Chưa VAT: 2.140.000
Có VAT 10%: 2.354.000
Tủ File tài liệu 2 ngăn TU2F
W460 x D620 x H735 mm
Chưa VAT: 1.800.000
Có VAT 10%: 1.980.000
TU986-3K Tủ sắt locker Hòa phát
W915 x D450 x 1830 mm
Chưa VAT: 3.300.000
Có VAT 10%: 3.630.000
TU986 Tủ sắt Locker Hòa phát
W378 x D450 x 1830 mm
Chưa VAT: 1.450.000
Có VAT 10%: 1.595.000
 
TU984-3K Tủ locker Hòa phát
W915 x D457 x H1830 mm
Chưa VAT: 2.950.000
Có VAT 10%: 3.245.000
TU984-2L Tủ sắt Hòa phát
W764 x D457 x H1830 mm
Chưa VAT: 2.170.000
Có VAT 10%: 2.387.000
TU984 Tủ locker Hòa phát
W378 x D457 x H1830 mm
Chưa VAT: 1.300.000
Có VAT 10%: 1.430.000
TU983-3K Tủ locker Hòa phát
W915 x D457 x H1830 mm
Chưa VAT: 2.750.000
Có VAT 10%: 3.025.000
 
TU983-2K Tủ locker Hòa phát
W619 x D457 x H1830 mm
Chưa VAT: 2.160.000
Có VAT 10%: 2.376.000
TU983 Tủ Locker Hòa phát
W378 x D457 x H1830 mm
Chưa VAT: 1.245.000
Có VAT 10%: 1.369.500
TU982-3K Tủ sắt Hòa phát
W915 x D457 x H1830 mm
Chưa VAT: 2.860.000
Có VAT 10%: 3.146.000
TU982-2K Tủ sắt Hòa phát
W619 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2.100.000
Có VAT 10%: 2.310.000
 
TU982 Tủ sắt Hòa phát
W378 x D457 x H1830 mm
Chưa VAT: 1.160.000
Có VAT 10%: 1.276.000
TU981-3K Tủ sắt Hòa phát
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2.710.000
Có VAT 10%: 2.981.000
TU981-2K Tủ sắt Hòa phát
W619 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 1.860.000
Có VAT 10%: 2.046.000
TU981 tủ sắt hoà phát
W378 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 1.110.000
Có VAT 10%: 1.221.000
 
Tủ file tài liệu Hòa Phát TU09F
W915 x D450 x H1830
Chưa VAT: 2.320.000
Có VAT 10%: 2.552.000
Tủ sắt Hòa Phát TU06F
W915 x D450 x H950 mm
Chưa VAT: 1.450.000
Có VAT 10%: 1.595.000
TU118-21D tủ sắt hòa phát
W1185 x D407 x H880 mm
Chưa VAT: 3.250.000
Có VAT 10%: 3.575.000
TU118-12D tủ fie sắt hòa phát
W1185 x D407 x H880 mm
Chưa VAT: 2.900.000
Có VAT 10%: 3.190.000
 
Tổng số 1955. Trang trước 1 | ... | 4 | 5 | 6 | 7 | [8] | 9 | 10 | 11 | ... | 62   Trang sau