Sắp xếp theo  
 
 

Nội thất trường học các loại

 
BMG102A-1 bàn mẫu giáo hòa phát
W900 x D450 x H460mm
Chưa VAT: 235.000
Có VAT 10%: 258.500
BMG102B-1 bàn mẫu giáo hòa phát
W900 x D450 x H500mm
Chưa VAT: 270.000
Có VAT 10%: 297.000
BMG101B-2 bàn mẫu giáo hòa phát hình con giống
900 x 450 x 500
Chưa VAT: 325.000
Có VAT 10%: 357.500
BMG101B-1 bàn mẫu giáo hòa phát
W900 x D450 x H500mm
Chưa VAT: 270.000
Có VAT 10%: 297.000
 
BMG101B-2+GMG101B-2 bàn ghế mẫu giáo hòa phát
Bàn 900 x 450 x 500, ghế 350x 320 x300x 550mm
Chưa VAT: 600.000
Có VAT 10%: 660.000
GMG101B-2 ghế mẫu giáo hình con giống Hòa phát
350x 320 x300x 550mm
Chưa VAT: 165.000
Có VAT 10%: 181.500
BSV-02-06 bàn sinh viên nội thất xuân hòa
W1200 x D850 x H750mm
Chưa VAT: 710.000
Có VAT 10%: 781.000
BBT103-3+GBT103-3 (BBT103-III+GBT103-III) hòa phát
giá bao gồm 1 bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 895.000
Có VAT 10%: 984.500
 
BBT103-4+GBT103-4 (BBT103-IV+GBT103-IV)  hòa phát
giá bao gồm 1 bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 990.000
Có VAT 10%: 1.089.000
BBT103-5+GBT103-5 (BBT103-V+GBT103-V) hòa phát
giá bao gồm 1 bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 1.050.000
Có VAT 10%: 1.155.000
BBT103-6+GBT103-6(BBT103-VI+GBT103-VI)  hòa phát
giá bao gồm 1 bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 1.080.000
Có VAT 10%: 1.188.000
BBT103-6 (BBT103-VI) bàn bán trú nội thất hòa phát
W1200 x D1000 x H690mm
Chưa VAT: 750.000
Có VAT 10%: 825.000
 
BBT103-5 (BBT103-V) bàn bán trú nội thất hòa phát
W1200 x D1000 x H630mm
Chưa VAT: 740.000
Có VAT 10%: 814.000
BBT103-4 (BBT103-IV) bàn bán trú nội thất hòa phát
W1200 x D1000 x H570mm
Chưa VAT: 720.000
Có VAT 10%: 792.000
BBT103-3 (BBT103-III) bàn bán trú nội thất hòa phát
W1200 x D900 x H510mm
Chưa VAT: 675.000
Có VAT 10%: 742.500
BBT102C bàn bán trú nội thất hòa phát
1200x 803 x400 x660 x642+18
Chưa VAT: 1.050.000
Có VAT 10%: 1.155.000
 
BBT102B bàn bán trú nội thất hòa phát
W1200 x D803 x H1 380 x H2 610
Chưa VAT: 840.000
Có VAT 10%: 924.000
BBT101C bàn bán trú nội thất hòa phát
1200x 803 x400 x660 x642+18
Chưa VAT: 995.000
Có VAT 10%: 1.094.500
BBT101B bàn bán trú nội thất hòa phát
W1000 x D803 x H1 380 x H2 610
Chưa VAT: 750.000
Có VAT 10%: 825.000
BHS25-2 bàn học sinh hòa phát
1100x960x440x800mm
Chưa VAT: 1.470.000
Có VAT 10%: 1.617.000
 
BHS25-1 bàn học sinh hòa phát
700x450x690mm
Chưa VAT: 720.000
Có VAT 10%: 792.000
GHS101A ghế học sinh nội thất hòa phát
W320 x D375 x H1 330 x H2 610
Chưa VAT: 95.000
Có VAT 10%: 104.500
GHS101B ghế học sinh nội thất hòa phát
W320 x D375 x H1 380 x H2 660
Chưa VAT: 101.000
Có VAT 10%: 111.100
BHS101B bàn học sinh nội thất hòa phát
W1000 x D400 x H610mm
Chưa VAT: 420.000
Có VAT 10%: 462.000
 
BHS101A bàn học sinh hòa phát
W1000 x D400 x H550mm
Chưa VAT: 410.000
Có VAT 10%: 451.000
BHS102A + GHS102A bàn ghế học sinh hoà phát
giá bao gồm 1 bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 635.000
Có VAT 10%: 698.500
BBT102A bàn bán trú nội thất hòa phát
W1100 x D803 x H1 330 x H550
Chưa VAT: 785.000
Có VAT 10%: 863.500
BHS102A bàn học sinh hòa phát
W1000 x D400 x H550m
Chưa VAT: 410.000
Có VAT 10%: 451.000
 
GHS102A ghế học sinh nội thất hòa phát
W360 x D350 x H1 330 x H610
Chưa VAT: 105.000
Có VAT 10%: 115.500
GHS102B ghế học sinh nội thất hòa phát
W360 x D350 x H1 380 x H660
Chưa VAT: 130.000
Có VAT 10%: 143.000
BHS102B bàn học sinh hòa phát
W1000 x D400 x H610mm
Chưa VAT: 420.000
Có VAT 10%: 462.000
BHS102B + GHS102B bàn ghế học sinh hoà phát
giá bao gồm 1 bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 650.000
Có VAT 10%: 715.000
 
Tổng số 250. Trang trước 1 | 2 | 3 | [4] | 5 | 6 | 7 | 8   Trang sau